Usynlig tannregulering

Har du noen gang vurdert tannregulering? Da kan definitivt usynlig tannregulering være noe for deg! Det er mange som synes tannregulering er uaktuelt i voksen alder på grunn av sjenansen den vanlige reguleringen gir. Men det finnes heldigvis alternativer.

Kort informasjon

Det kan finnes flere grunner til at du som pasient blir anbefalt tannregulering. De fleste av oss har hørt om tannregulering, men det finnes faktisk flere måter å flytte tenner på. Man kan bruke vanlig regulering, som limes til tennene med klosser og strenger, eller man kan bruke tilnærmet usynlige skinner for å gjøre tilsvarende tannforflytninger. I Norge har det vært slik at opptil 50 % av barn og unge, får tannregulering. Det kan være kosmetiske eller funksjonelle årsaker til at man kan trenge regulering for å endre tannstillingen sin. I korte trekk er det slik at tenner som står riktig og som står i et jevnt bitt, utsettes for mindre slitasje sammenliknet med tilfeller der tennene står rotert eller tippet. Noen ønsker selv regulering av kosmetiske grunner, mens andre blir oppfordret av tannlege eller tannpleier til å få regulering.

Behandlingstid

Avhenger av bittavvik og hvor store forflytninger som skal gjøres.

Pris

Se prisliste

Avhenger av antall besøk og tidsaspektet. Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Omfang

Komplisert

Besøk 1 - Kartlegging og behandlingsplanlegging

  1. Kartlegging: Vi kartlegger først dine behov og ønsker. Vi ser om usynlig tannregulering er noe som passer deg og dine tenner.
  2. Undersøkelse: Vi ser etter hull, tannkjøttsykdom og eventuell annen sykdom i kjeven (kjevebetennelser, cyster etc.). Vi kartlegger bitt og tannstilling. Vi tar nødvendige røntgenbilder og kliniske fotografier.
  3. Simulering: Vi gjør så en digital skanning av tennene dine. Våre dataprogrammer gjør så en digital simulering av hvordan tennene dine vil kunne se ut etter endt reguleringsperiode. Dette er kun en tentativ simulering, og den endelige planen vil vi gå gjennom neste gang vi ses.

Besøk 2 - Gjennomgang av behandlingen

Gjennomgang: Vi går gjennom alle ledd i behandlingen. Dette besøket kan gjøres digitalt eller på klinikken. Det er kun en prat der vi gjennomgår alle praktiske opplysninger.

Besøk 3 - Behandlingsoppstart

  1. Påliming av attachments/fester: I det fleste tilfeller bruker vi attachments. Påliming av attachments avhenger litt av hvordan tennene står og hvor store forflytninger som må til. Det kan være opptil flere attachments som skal limes på i hver kjeve. De limes på tennene dine og fjernes etter endt behandling. Det brukes lim for å få festene til å sitte fast.
  2. IPR/polering mellom tennene: I noen tilfeller er det for lite plass i kjeven til at tennene skal stå rett. Da gjør vi såkalt IPR, interproximal reduction. Da polerer vi noe mellom tennene for å skape plass, samt gi tannen en bedre form.
  3. Innprøving av første skinne: Vi prøver på plass første skinne og tilser at du får den inn og ut.

Besøk 4 - Kontroller og oppfølging

Etter 3. besøk er gjennomført, ses vi jevnlig til kontroller. Du bruker skinnene hjemme og får som oftest med deg 3 eller 4 skinner av gangen. Hvert par med skinner benyttes i 7 til 14 dager, avhengig av hvor mye skinnen strammer. I gjennomsnitt ses vi til kontroller hver 4. til 8. uke. Vi kan også ses oftere, dersom dette skaper en tryggere følelse for deg. På kontrollene ser vi på at den siste skinnen du brukte sitter fint, vi utfører ytterligere polering mellom tennene, vi tilser at alle attachments er på plass og at tennene har flyttet seg dit vi har forventet og ønsker. Dersom alt er slik vi ønsker, utleveres nye sett med skinner og vi prøver disse i før du drar hjem igjen.
Antall besøk for kontroll og oppfølging avhenger selvsagt av hvor mange skinner du totalt trenger i din behandling. Dersom du har mellom 12 og 15 skinner, blir det ca. 3 kontrollbesøk

Besøk 5 – påliming av retainer og avtrykk til retainerskinne/gom

  1. Vi limer da på såkalte retainere. Dette er strenger som vi normalt fester på baksiden av fortennene i overkjeven og på innsiden av tennene i underkjeven, og da fra hjørnetann til hjørnetann. Det vil si totalt en streng som fester seg på 6 tenner oppe og 6 tenner nede. Disse strengene holder tennene på plass, og hindrer at tennene sklir tilbake til utgangsposisjonen.
  2. Vi anbefaler også at alle bruker retainerskinner etter endt behandling. Disse likner selve reguleringsskinnene, og brukes om natten. Gommen holder tennene på plass og er en ytterligere forsikring for å hindre at tennene glir tilbake. Vi tar da en digital skanning og du får så en gom som er spesialtilpasset. Denne skal ideelt brukes hver natt.
  3. Vi anbefaler også at alle bruker retainerskinner etter endt behandling. Disse likner selve reguleringsskinnene, og brukes om natten. Gommen holder tennene på plass og er en ytterligere forsikring for å hindre at tennene glir tilbake. Vi tar da en digital skanning og du får så en gom er spesialtilpasset. Denne skal ideelt brukes hver natt.

Jevnlig kontroll etter ferdig regulering:

Vi anbefaler alle våre pasienter å komme til kontroll 6 måneder etter alt er ferdig. Det handler om å kontrollere arbeidet som er gjort.
Vi anbefaler også årlige kontroller for undersøkelse av tenner og tannkjøtt generelt.

Skinnene må rengjøres og det gjøres fint i forbindelse med tannstell. Bruk gjerne såpe og vann. Ikke bruk for varmt vann. Det finnes også spesielle rensetabletter, men disse er unødvendig dyre, og rengjøring med vann er tilstrekkelig.

Skinnene må rengjøres og det gjøres fint i forbindelse med tannstell. Bruk gjerne såpe og vann eller puss skinnene med tannpasta og tannbørste. Ikke bruk for varmt vann. Det finnes også spesielle rensetabletter, men disse er ofte unødvendig dyre.

Med vanlig regulering (med klosser og strenger) er det en krevende jobb å gjøre tennene rene. Med usynlig tannregulering kan du ta skinnene inn og ut, slik at du kan pusse tenner på ordinær måte, samt bruke tanntråd.

Det vil være noe uvant å snakke med skinnene de første ukene. Du vil merke at det er uvant å uttale «S». Men du lærer deg fort å prate med skinnene på plass.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Ekstra informasjon

Invisalign:
Invisalign er den mest kjente produsenten av tannreguleringsskinner i verden. Det finnes en rekke produsenter av disse skinnene, og vi kaller slike skinner for aligners. Kvaliteten på de ulike alignerprodusentene kan varierer noe. Det skinnene har til felles er at de er avtakbare, gjennomsiktige plastskinner som du kan ta inn og ut selv. Skinnen bør brukes så mye som mulig i løpet av et døgn (helst over 22 timer), og skal kun tas ut når du spiser, drikker eller rengjør tennene. Skinnene byttes jevnlig. Tidsaspektet for behandlingen avhenger av hvor store forflytninger som skal gjøres og hvor stort bittavviket er. Dersom du har en grei tannstilling, men kun ønsker et rettere og penere smil, kan en alignerbehandling på 12 uker være tilstrekkelig.

Første besøk:
Første besøk går med til undersøkelse og kartlegging. Her kartlegger vi dine ønsker, forventninger og ditt behov. Vi forsikrer oss om at tennene dine er friske og at de har god forankring i benet før vi starter opp en alignerbehandling. Vi tar nødvendige røntgenopptak, kliniske fotografier og undersøker tennene dine nøye. Under dette besøket kan vi også gi deg et grovutkast i form av en 3D-fremstilling av hvordan tennene dine vil bli seende ut etter endt behandling. Denne 3D-fremstillingen er mulig da vi gjør en skanning av dine tenner med en intraoral skanner (digitalt avtrykk). Ofte er dette et fint verktøy for å finne ut om usynlig tannregulering er noe for deg.

Prosessen videre:
Dersom du blir overbevist og ønsker regulering, går vi videre med behandlingen. I løpet av noen dager, lages en mer detaljert 3D-fremstilling med ulike behandlingsalternativer. Her kan du være aktiv i behandlingen, og vi kan enten møtes til en drøfting av alternativene på kontoret, eller vi kan ta det digitalt. Det er viktig at du forstår behandlingsgangen før vi går videre. Etter at behandlingsplan er godkjent, går vi videre med behandlingen.

Behandlingen:
Første behandlingsdag går ut på å lime små knopper med plast på tennene dine. Disse kaller vi attachments. Det er ofte de tennene som trenger de største forflytningene som trenger attachments, og ved å benytte oss av disse klossene, får vi forutsigbare og kontrollerte forflytninger. Plastknoppene har samme farge som tennene dine, og er knapt synlige. Plastknoppene vil også hjelpe med å holde skinnene på plass.
Dersom tennene dine står veldig tett, og du har såkalt trangstilling, utfører vi også noe polering mellom tennene dine for å skape plass. Det er snakk om svært lite polering, og poleringen handler ofte om å gi tannen en riktigere form. Etter at disse tingene er gjort, prøves skinnene på plass. Vi lærer deg godt opp i hvordan skinnene skal tas av og på, og hvordan du skal rengjøre dem.

Oppfølgning og kontroller:
Etter første behandlingsdag er gjennomført, ses vi jevnlig til kontroller. Du bruker skinnene hjemme og får ofte med deg 3 eller 4 par av gangen. Hvert par med skinner benyttes i 7 til 14 dager, avhengig av hvor mye skinnen strammer. I gjennomsnitt ses vi til kontroller hver 6. til 8. uke. Vi kan også ses oftere, dersom dette skaper en tryggere følelse for deg.

Etter endt reguleringsbehandling og da man har fått tennene slik man ønsker, er det viktig å forsikre seg at tennene ikke faller tilbake. For å hindre dette, limer vi strenger på baksiden av fortennene i overkjeven og underkjeven. Disse er permanente, og strengene gjør slik at tennene ikke vandrer tilbake til utgangspunktet. Uten disse strengene, vil tennene med tiden falle tilbake sakte, men sikkert. I tillegg til strenger anbefaler vi alltid såkalte plastretainere. Dette er plastskinner (som minner om alignerskinnene) som du sover med om natten.

Vedlikehold:
Som med all annen tannbehandling anbefaler vi jevnlig vedlikehold og oppfølging. De første 6 månedene er den mest utsatte tiden etter behandling, men vi anbefaler jevnlige kontroller hos oss etter endt tannregulering.