Fjord Dental er en biomimetisk tannklinikk

9. July 2021|In Nyheter, Ukategorisert

Utgangspunktet for alle biomimetisk tankegang er at man skal bruke naturen som modell. De biomimetiske prinsippene strekker seg etter å gjenskape naturen slik den er skapt i utgangspunktet. Biomimetisk tannlegeri er en gren innen tannlegefaget som bruker den naturlige tannen som modell.

Tannen slik den er satt sammen, er en unik struktur. Ytterst består tannen av emalje. Emalje består av 99 % mineraler. Emalje er det hardeste og mest mineraliserte stoffet kroppen vår klarer å produsere. Emaljen er så hard at man må bruke diamantbor i enormt høy hastighet for å komme gjennom den. Emaljen sin rolle er å beskytte de indre strukturene i tannen, og emaljen skal utsettes for store påkjenninger før den begynner å bli slitt bort. På innsiden av emaljen finner vi tannbenet eller det som på fagspråket heter dentin. Dentin er mykere og har lavere mineraliseringsgrad enn emalje, men er tyngre og tettere enn benvev. Dentin er et levende vev med små tynne kanaler i. Det er disse kanalene som gjør at man kan kjenne ising i tennene. På innsiden av dentinet, sitter tannerven, eller som vi på fagspråket kaller pulpa. Pulpa består av bindevev, nerver og blodårer, og er et levende vev. Pulpa er viktig i utviklingen av tannen, men er også viktig da det finnes immunforsvar i tannen.

Det er disse vevene vi ønsker å erstatte. Dersom man har vært så uheldig å fått skadet en tann, enten ved et uhell eller pga. et hull, så må tannen bygges opp igjen. Da ønsker vi, etter biomimetiske prinsipper, å gjøre tannen så lik den var i utgangspunktet. Både for å gjenskape tannens styrke, men også utseende. Man benytter seg da av materialer som ser ut som tannvev og som likner tannvevet rent strukturelt og som har de samme fysiske egenskapene som naturlig tannvev. Da må man erstatte både dentin og emalje.

Biomimetisk tannlegeri handler da i det store og hele om å spare så mye naturlig tannvev som overhodet mulig, samt å erstatte det tapte tannvevet på best mulig måte etterpå.

Et godt eksempel på det motsatte av biomimetisk tankegang, er slik det ble gjort før i tiden. Før i tiden, da man fortsatt benyttet seg av amalgam (som er en metallegering), boret man ut store deler av tannen og fylte hullet med amalgam. Amalgam har ingen likhet med naturlig tannvev. Det verken likner estetisk eller funksjonelt. Dette skaper mye problemer på sikt, og er årsaken til at mange har hatt store skader i tennene.

Et annet eksempel er tannleger som rotfyller og lager krone etterpå. Ved å benytte seg av en slik tilnærming, svekker man tannen unødvendig, og benytter seg av en behandlingsform som er utdatert for lengst.

I dagens moderne måte å tenke på, gjør vi det motsatt. Vi bevarer så mye av den naturlige tannen som overhodet mulig og benytter oss av de mest moderne materialene på markedet. Disse materialene likner naturlig tannvev og gir oss muligheten til å gjenskape fasiten selv, nemlig den fullt intakte tannen.

For det finnes nemlig ikke en bedre tann enn en helt frisk og urørt tann. En tann som er boret i, vil alltid være en svekket tann, og den vil alltid trenge vedlikehold i form av at fyllinger må byttes, enten fordi fyllingen blir slitt eller fordi det oppstår en lekkasje under fyllingen.

Biomimetisk tannlegeri er en fremtidsrettet måte å tenke på, og i Fjord Dental tenker vi fremover.