Broer

En bro er et trygt behandlingsvalg for deg som mangler 1 eller flere tenner. Broen er en kunstig restaurering som erstatter opptil flere tenner. En bro festes og støttes på dine egne tenner.

Ekstra informasjon

Dersom man mangler én tann, kan man lage det man kaller for en 3-ledds bro. Man sliper da i utgangspunktet til 2 tenner slik man gjør ved en tannkrone. I dette tilfellet, blir det da de to nærmeste tennene på hver side av luken der man mangler en tann. Broen, som kommer som en hel tannrekke, settes da over de to tilslipte tennene og den manglende tannen henger som en «bro» i midten, loddet til de 2 andre tennene på hver side av tannluken. En bro kan være et ypperlig behandlingsalternativ dersom man har egnede støttetenner på hver side av tannluken der man mangler en tann.

Behandlingstid

2 besøk. Avhenger av om behandlingen er komplisert eller ikke. En 3-ledds bro tar normalt 2 besøk. En komplisert bro kan ta lengre tid pga. bittforholdene. Midlertidige broer krever færre besøk

Pris

Se prisliste

*Pris kan variere. Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Omfang

Komplisert

Besøk 1

1. Kartlegging

Vi kartlegger først behovet ditt. Er det én tann som mangler, eller er det flere? Hvor gode er støttetennene/pilartennene og er de egnet til å holde broen? Vi ser også på om tennene dine har fyllinger fra før eller ikke. Har de bra feste? Vi ønsker ikke å slipe til en bro dersom nabotennene er helt friske eller dersom nabotennene har stort festetap pga. tannkjøttsykdom.

2. Vurdering

Mangler du en allerede trukket tann?
Det er ikke alltid man må trekke en tann før man skal lage bro. Noen har gått uten tann en stund etter at den ble trukket, og da kan det være klart for å lage bro. Dersom tennene har flyttet mye på seg og står skjevt, kan det være aktuelt å rette på disse først med regulering. Dette er mindre vanlig, men det kan være så store skjevheter i bittet at det blir vanskelig å slipe til broen.

Syk tann som må trekkes:
Dersom man må fjerne en syk tann, bør man vente i 6-8 uker før man lager den permanente broen. Dette er fordi man da vil få et finere sluttresultat da det tar tid før tanntrekkingssåret har grodd fullstendig. Dersom man ønsker å ha en tann der i mellomtiden, kan man enten lage en midlertidig bro eller man kan ha en midlertidig protese.

3. Bedøvelse

Vi bedøver de tennene som er aktuelle for å være støttetenner. Det er greit å få bedøvelse da man ofte kan oppleve ising og noe ubehag i tannkjøttet under tilslipingen. Med bedøvelse slipper man å kjenne noe til dette.

4. Tilsliping av støttetenner

Vi sliper så disse til støttetennene slik at broen kan settes over støttetennene. Tennene slipes slik at det ikke er undersnitt, noe som gjør at broen kan settes over.

5. Avtrykk (digitalt)

Vi må så ta et avtrykk av støttetennene og av tannluken slik at tanntekniker kan lage en bro som er skreddersydd nettopp din munn. Vi tar også et avtrykk av motsatt kjeve slik at man kan sette sammen bittet. Til slutt registrerer vi hvordan du biter, slik at broen passer inn i dine tyggebevegelser.

6. Påsetting av midlertidig bro

Vi setter så på en midlertidig bro som skal beskytte støttetennene samt holde på tennene på plass i bittet. Den midlertidige broen har man til den permanente broen er ferdig laget hos tanntekniker. Denne limes så fast med midlertidig lim.

Besøk 2

1. Bedøvelse

Det er greit med litt bedøvelse for å unngå ising og ubehag fra tannkjøttet under pålimingen.

2. Fjerning av midlertidig bro

Vi fjerner så den midlertidige broen og renser støttetennene for lim.

3. Innprøving av permanent bro

Vi tester så den permanente broen på plass. Vi ser at den passer i bittet og at den føles komfortabel for deg. Vi lar deg se på utseende og farge slik at du er fornøyd med dine nye tenner.

4. Påliming eller endring

Dersom du er fornøyd, limer vi på broen med permanent lim. Dersom du ønsker endringer på farge eller utseende, må vi avvente dette for å gjøre endringer hos tanntekniker. Da kreves et ekstra besøk.

5. Oppfølging og kontroll

En bro må følges opp. Det kan ta noe tid til å bli vant med den, men de første opplever at broen føles komfortabel etter påliming.

Bittet kan kjennes noe uvant en liten stund etter innsetting av en ny bro. I de aller fleste tilfeller vender man seg til dette relativt raskt.

Dersom det er mange tenner som mangler, eller dersom man skal lage en større bro, må man ofte skape et helt nytt bitt. Det er mer utfordrende å lage nye bitt der mange tenner mangler. Vi må ofte da gå veien om midlertidig bro for å se at vi har truffet på bittet. Dersom broen lages og bittet er feil, kan vi ikke endre dette i ettertid.

Du kan oppleve ising etter innsetting av en bro. Dette er normalt ikke farlig, og vil gå over av seg selv innen kort tid.

I noen tilfeller etter tilsliping, må man slipe under tannkjøttet for å få tilstrekkelig grep. Det er sjeldent vi beveger oss under tannkjøttet, men det hender. I slik tilfeller kan tannkjøttet bli sårt etter sliping. Dette går normalt over innen 2-3 dager. Det kan være fint å skylle med Corsodyl de første dagene.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Hvorfor erstatte tenner

Det kan være flere grunner til å erstatte en tann som har gått tapt. Dersom man mangler tenner kan dette føre til at:

Bittet ditt vil endre seg:
Nabotenner, som nå har fått bedre plass, vil kunne bevege seg. De vil kunne tippe inn i området der den tapte tannen stod (tannluke). Tannen i motstående kjeve vil også kunne flytte på seg. Denne tannen vil med tiden komme lenger ut da den søker en tann å tygge mot. På den måten vil bittet endre seg, og det vil kunne bli vanskeligere å behandle med tiden.

Smil og utseende endrer seg:
Dersom man mister en tann som er synlig når man smiler, vil dette gjøre at smilet endrer seg. Dersom man mister flere tenner på samme sted, vil dette kunne gjøre at man ikke lenger har tenner til å støtte opp kinn og lepper. Dette vil kunne føre til at man blir «innsunken» og vil kunne gjøre at man ser eldre ut.

Talen endrer seg:
Dersom det er snakk om flere tenner som mangler, vil dette kunne påvirke tale. Dersom man trekker en tann, vil tungen automatisk få mer plass å boltre seg på. Dette kan være uvant for noen, og det kan av den grunn påvirke måten man prater på.

Matrester og belegg fester seg:
I noen tilfeller vil det kunne feste seg mat og belegg på nabotennenene til en tannluke. Det er ofte vanskeligere å få bort med vanlig tannbørste, og kan skape både hull og gi tannkjøttsykdom (periodontitt).

Materialvalg

Man kan lage broer av flere ulike materialer. De aller vanligste materialene er:

  1. Fullkeramiske broer (frest i et keramisk materiale)
  2. Metallkeram-broer (en kombinasjon av metall og porselen)
  3. Rene porselenbroer (mer estetisk, mindre vanlig)
  4. Rene metallbroer (mindre vanlig)