Slitasjeskader

Slitasjeskader på tenner kan skyldes flere ting. Det kan være relatert til syreskader, tannstilling og bitt (hvordan tennene står), tanngnissing og det kan være arvelig.

Kort informasjon

Tannslitasje påvirker tennene ved at emaljen over tid blir slitt bort. Uten emalje vil disse slitasjene blir mer omfattende og slitasjen vil gå raskere. Tannslitasje er vanligst på fortenner i begynnelsen, men vil kunne gå over til å omfatte hele tannsettet.

Behandlingstid

Avhenger av slitasjegrad

Omfang

Ukomplisert til komplisert avhengig av slitasjegrad

Behandling av slitasjeskader

Behandling

Behandling av slitasje avhenger av grad og symptomer. Slitasje kan være omfattende og påvirke alle tenner i munnen. Dersom slitasjeskadene er milde, vil forebyggende tiltak kunne være nok. Moderate slitasje kan repareres med komposittfyllinger (plastfyllinger) og eventuell regulering. Dersom slitasjeskadene er mer alvorlig, må mer omfattende tiltak iverksettes. Les mer om slitasje og behandling her.

Forebyggende tiltak

1. Få en vurdering av hvordan tennene dine står – dersom de står feil, det er trangt eller tenner står rotert, kan det være fornuftig med regulering.

2. Unngå for mye syrlig mat og drikke

3. Få deg bittskinne dersom du gnisser tenner.

4. Gå jevnlig til tannlege og tannpleier for å følge med.

Dersom du tar nødvendige grep, kan slitasjeskader stanses. Man kan aldri få tilbake den tannsubstansen som er borte, men med de riktige grepene kan man unngå ytterligere slitasje.

Dersom du har tenner som står trangt, som overlapper hverandre eller står rotert – bestill en time til konsultasjon for å få en vurdering om tennene dine slites unormalt mye.

Dersom tennene står riktig og slitasjene ikke er så store, kan man reparere dette ved hjelp av plastfyllinger.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Symptomer på slitasjeskader

  1. Ising i en eller flere tenner
  2. Kortere tenner
  3. Skarpe kanter på en eller flere tenner
  4. Gjennomsiktige fortenner
  5. Flate jeksler

Årsaker til slitasjeskader

  1. Syreskader
  2. Tannstilling/bittforhold
  3. Tanngnissing
  4. Arvelig