Vondt i kjeve/ansikt

Mange sliter med at de får vondt i kjeven, i ansiktsmuskler eller at de får hodepine relatert til spenninger i ansiktsmuskulaturen. Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en fellesbetegnelse på slike plager. TMD er en samlebetegnelse, og ikke en diagnose i seg selv.

Kort informasjon

Det er ganske mange som kan ha TMD-relaterte plager (fra 3-15 %) og det rammer oftest voksne i alderen 20-45 år. Det er kun de aller færreste med symptomer som vil kunne trenge behandling, og de fleste vil bli friske med enkle tiltak.

De vanligste diagnosene knyttet til TMD er:

 • Muskelsmerter (myalgi)
 • Leddsmerter (atralgi)
 • TMD-relatert hodepine
 • Forskyvning av leddskive
 • Hypermobilitet
 • Degenerativ kjeveleddsykdom (artritt eller atrose)

Behandlingstid

Avhenger av behandlingsplan

Omfang

Normalt

Behandling av TMD

Behandling

Behandling av TMD avhenger av grad og symptomer. I de aller fleste tilfeller er symptomene forbigående og TMD er sjelden et tegn på alvorlig sykdom. Trolig er det slik at kun 5-10 % av de som har symptomer på TMD, vil kunne trenge behandling. De fleste pasienter vil bli bra med enkle tiltak som innebærer god informasjon og opplæring i egenaktivitet som tøying/bøying.
Dersom symptomer og ubehag vedvarer, kan det være behov for ytterligere utredning for å kartlegge om det foreligger andre sykdomstilstander, eller om det kan være andre underliggende forhold som bidrar til at symptomene forblir plagsomme.

Forebyggende tiltak

1. Få en utredning og vurdering før symptomene dine blir for ille.

2. Lær deg stressmestringsteknikker og lær deg hvordan du skal håndtere stress i stressende perioder (f.eks. eksamensperioder).

3. Få deg bittskinne dersom du gnisser tenner om natten.

4. Bli bevisst på eventuelle uvaner (tungepressing eller tannpressing)

5. Benytt deg av avspenningsteknikker.

6. Benytt deg av tøyeøvelser for ansiktsmuskler.

Mange synes det er ekkelt at det kommer lyder fra kjeveleddet. Dette er ikke farlig, men kan for enkelte være sjenerende i middagsselskaper. Dersom du opplever låsinger, kan det være greit å få sjekket det ut.

Mange opplever at stress kan forplante seg som fysisk ubehag. Dersom man over lengre perioder opplever stress, kan det være fornuftig å finne teknikker som kan hjelpe med å håndtere stresset på en bedre måte.

Smertestillende (NSAIDS) som for eksempel Voltaren kan ha god effekt på muskelsmerter i ansikt. Snakk med din faste tannlege dersom du sliter med smerter i ansiktet.

Dersom man sliter med smerter fra nakke og skuldre, kan dette forplante seg oppover og sette seg i ansiktet.

Dersom man har et «skjevt» og ustabilt bitt, trenger ikke dette å ha noe å si.

Traumer mot kjeveledd og ansikt kan resultere i TMD-plager. Dette er det fornuftig å få sjekket ut hos tannlege.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Symptomer på TMD

 • Hodepine
 • Smerter og ømhet i ansiktet
 • Lyder fra kjeveledd (klikke- eller skrapelyder)
 • Det virker som kjeven går ut av ledd (hypermobilitet)
 • Låsning i kjeven og redusert bevegelighet
 • Symptomer fra øret (dott i øret, smerter fra øret, endret lydfølsomhet)

Årsaker til TMD

 • Tannpressing eller tungepressing (parafunksjoner)
 • Stress
 • Genetiske faktorer
 • Psykisk helse
 • Traume
 • Betennelsestilstander