Bleking av tenner

Enkelte vil kunne føle at tennene på sikt blir gulere og at man har ønske om et hvitere glis. Det at tenner blir gulere med årene, er helt normalt. Det kan skyldes flere forhold, og dersom man inntar mye fargende stoffer (som for eksempel mye rødvin, kaffe og te), vil dette kunne gjøre at tennene blir gulere. I slike tilfeller er bleking et godt alternativ. Bleking gjøres skånsomt med en spesialtilpasset blekeskinne som man benytter enten på dagtid eller om natten.

Kort informasjon

I Norge er det ikke lenger aktuelt med bleking på klinikk. Dette skyldes at det ikke lenger er lov å bruke blekemiddel av høy konsentrasjon som gir effekt på kort tid. Derfor har man heller gått over til lavere konsentrasjoner til bruk over en lengre periode hjemme. Dette er svært skånsomt for emaljen og skader tenner og tannkjøtt minimalt. Hjemmeblekingen er styrt av tannpleier eller tannlege, og du får god opplæring og oppfølging underveis i prosessen.

Behandlingstid

2 besøk. 15 minutter per besøk.

Omfang

Ukomplisert

1. Før behandlingen

Før man begynner en blekebehandling, må tenner og tannkjøtt være friske. Hull må være behandlet, ødelagte fyllinger bør være byttet, tannstein og overfladisk misfarging bør være fjernet og tannkjøttet må være friskt.

2. Kartlegging (besøk 1)

Vi kartlegger så om tennene dine er mottakelig for bleking. Dette vil si at vi kartlegger emaljens utseende, tykkelse og kvalitet. Vi kartlegger hvilken farge du har på tennene dine i forhold til fargeskalaen og om det kan være andre forhold som er årsak til den gulaktige fargen (fyllingsfarge, fyllingsskjøter eller en brun tannhals).

3. Avstøp til blekeskinne (besøk 1)

Dersom alt er i orden, tar vi et avstøp av overkjeven og underkjeven. Som regel er det vanlig å bleke begge kjever, og vi tar da avstøp av begge kjever. Vi fremstiller så gipsmodeller og støper individuelt tilpassede blekeskinner som passer nettopp dine tenner.

4. Utlevering av blekeskinne (besøk 2):

Du prøver inn blekeskinnen og vi sjekker tilpasning og at skinnen sitter så komfortabelt som mulig. Vi gjennomgår blekeprosessen og praktiske opplysninger med deg. Du bleker tennene hjemme enten på dagtid eller om natten i 7 – 14 dager uavbrutt. Mer informasjon om blekeprosessen finner du her.

5. Etter hjemmebehandling:

Dersom det er ønskelig fra din side, setter vi gjerne opp en kontroll etter endt bleking for å sjekke fargeresultat. Denne kontrollen tar vi etter endt blekeprosess, altså 7 til 14 dager etter oppstart.

Det kan forekomme ising underveis i en blekeprosess. Dette er helt normalt, og kan forebygges dersom man skyller tennene med fluor (0,2 % NaF) før oppstart av bleking og underveis i blekeprosessen.

Dersom man opplever sårt tannkjøtt underveis i blekeprosessen, kan dette skyldes at du overfyller skinnen og at blekemiddel blir liggende på tannkjøttet, noe som kan irritere tannkjøttet. Tilse da at blekemiddel ikke presses ut av skinnen idet du setter den på plass. I slike tilfeller kan det hende du har brukt for mye blekemiddel i skinnen.

Blek 1 kjeve av gangen for god kontroll. Enkelte er redde for å få for hvite tenner underveis i en blekeprosess. Dersom du bleker tennene i overkjeven først, kan du enklere sammenlikne den nye fargen med den ublekede underkjeven. Som regel bleker de fleste begge kjever samtidig.

Hjørnetenner er normalt gulere enn fortenner. Dersom du føler at du har gulere hjørnetenner, kan disse blekes noe lengre enn fortennene. Da tar du kun blekegél i kammeret for hjørnetannen i din blekeskinne.

Vi anbefaler at du ikke kjøper blekemiddel på nett eller på apotek. Slike blekekit kan inneholde blekemiddel med svært høy konsentrasjon som kan være skadelig for tennene dine. Det kan også være at slike blekekit har blekeskinner som ikke er spesielt godt tilpasset. Da vil mye blekemiddel lekke ut av skinnen, noe som ikke er særlig bra for verken deg eller tannkjøttet ditt. Vi anbefaler en tannlege -eller tannpleierstyrt blekeprosess for din trygghet.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME