Skallfasetter / veneers

Skallfasetter, fasetter, laminater eller såkalte veneers er en behandlingsform som kan gi et estetisk løft for mange pasienter. Dersom behandlingen blir utført korrekt og hos tannleger med tilstrekkelige ferdigheter, kan det være en behandlingsform som kan vare i 15-20 år.

Veneers er en behandling der man legger en fasade eller et skall av porselen på utsiden av sin egen tann. Skallfasetter fungerer utmerket dersom man ønsker å gjør tenner lenger, bredere og hvitere. Dersom man har store fyllinger som gir misfargede og stygge fyllingsskjøter, er definitivt fasetter et godt alternativ.

Kort informasjon

Skallfasetter er en teknisk krevende prosedyre. En vellykket behandling krever god planlegging og presisjon. Dersom man går til en behandler som har solid erfaring, kan man slippe å slipe på tannen, noe som igjen gjør at man beholder den opprinnelige tannens styrke. Vi i Fjord Dental strekker oss alltid etter de mest moderne behandlingsmetodene for å unngå å slipe på tenner overhodet. Vi kaller det «nonprep veneers». For å utføre såkalte nonprepbehandling der man ikke sliper på tannen, er man avhengig av tilstrekkelig plass til porselenet og at tannen står riktig. Derfor er ofte non prep-veneers en fin kombinasjon med usynlig regulering. Veneers er en behandling der man legger en fasade eller et skall av porselen på utsiden av sin egen tann. Skallfasetter fungerer utmerket dersom man ønsker å gjør tenner lenger, bredere og hvitere. Dersom man har store fyllinger som gir misfargede og stygge fyllingsskjøter, er definitivt fasetter et godt alternativ.

Behandlingstid

Avhenger av antall tenner som skal ha laminater. Vanligvis 2-3 besøk.

Pris

Totalpris avhenger av tidsbruk og antall tenner som skal ha veneers. Kostnadsoverslag gis på forhånd.

Se prisliste

Omfang

Normalt

1. Kartlegging av ditt behov

Først kartlegger vi behovet ditt for behandling. Vi kartlegger dine ønsker og forventninger. Dersom du ikke er fornøyd med tennene dine, enten utseendemessig eller pga. farge, drøfter vi dine muligheter. Hvis skallfasetter skulle være en passende behandling for deg, og det er noe du ønsker, så går vi videre.

2. Digital smiledesign

Tenner og estetikk er krevende. Det er viktig at du er delaktig i utformingen av ditt nye smil. Vi designer smilet ditt digitalt, og du kan være med på prosessen. Dersom du overlater det fulle designerprosessen til oss, er det selvsagt også greit.

3. Innprøving av nye tenner og godkjenning av design

Før vi sliper eller gjør noen endringer med dine tenner, kan du prøve dine nye tenner og nye smil. Vi fremstiller da en skinne som vi kan støpe midlertidige tenner. Da får du et inntrykk av hvordan tennene vil se og føles ut.

Dersom du føler at ditt nye smil og utformingen av tennene/fasettene føles riktig, går vi videre i prosessen.

4. Non-prep vs. sliping

Om vi må slipe på tennene dine eller ikke, avhenger av hvordan tennene dine står og hvor mye plass vi trenger til porselen/materiale. Vi vil alltid tilstrebe å slipe så lite av tannen din som mulig. Det kan være fornuftig med bedøvelse. Dette skaper forutsigbarhet og gjør at du kan slappe av etter beste evne under tilpasningen av fasettene.

5. Fremstilling av midlertidige fasetter

Etter vi har slipt det som skal slipes av tannen din, limer vi på midlertidige fasetter. Disse går du med i 7-10 dager. Vi sender så avtrykk av dine tenner til en tanntekniker som fremstiller fasettene. Disse blir håndlaget i Oslo.

6. Påliming av fasetter

Du kommer så tilbake for å lime på de permanente fasettene. Vi prøver dem inn og ser at du er fornøyd. Dersom alt er som det skal (fargen og formen er riktig), limer vi på fasettene permanent.

7. Etterkontroll

Det er vanlig med etterkontroll og oppfølging i etterkant.

Det kan forekomme ising i etterkant av prosedyren. Dette er ikke farlig, men man vil kjenne mindre ising dersom man skyller med 0,2 % fluorskyll i perioden.

Materialvalg avhenger av flere faktorer. Hvordan tennene står, samt styrken i bittet ditt. Dersom tenner står rotert og du ikke har gjennomgått reguleringsbehandling, vil keramiske fasetter tåle en god del mer enn porselensfasetter.

Dersom tenner står trangt og du ikke er fornøyd med hvordan tennene dine ser ut, vil vi alltid anbefale regulering før fasetter.

Holdbarheten til en fasett, avhenger av flere faktorer. Dersom man tar godt vare på fasettene sine, det vil si at man steller godt med egne tenner (tanntråd hver dag og tannpuss 2 ganger daglig), kan fasetter vare i 10-15 år. Enkelte ganger enda lengre.

Dersom man har følsomme tenner og er rett for å kjenne ubehag, er bedøvelse å anbefale.

Under påliming av fasettene, bruker vi kofferdam. Kofferdam er en gummiduk som vi setter på rundt de tennene som skal ha fasetter. Kofferdamduken brukes for å ha best mulig kontroll på fuktighet og for å holde spytt unna. Dette er for å gi den beste kvaliteten på sluttproduktet som overhodet mulig.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Ekstra informasjon

Fasetter er en god behandling dersom man har:

  • Store fyllinger i fortenner med misfargede skjøter
  • Slitte fortenner og mye manglende emalje
  • Slitte fortenner som har blitt korte
  • Tenner som står trangt og som er slitte pga. dette
  • Misfargede tenner der bleking ikke fungerer
  • Store mellomrom mellom fortennene

Hva er fasetter laget av?

Fasetter er enten laget av porselen, et keramisk materiale eller kompositt (plast). Porselen (feltspatporselen) er det mest naturtro materialet og gir den peneste finishen. Her blir porselensfasetten laget av en tanntekniker. Keramiske fasetter tåler noe mer en rene porselensfasetter, men har noe mindre gjennomskinnelig finish ift. porselen, noe som gjør de noe mindre naturtro enn porselen. Disse må også lages av en tanntekniker. Komposittfasetter (plast) er den minst estetiske restaureringen og er også den restaureringen som tåler minst. Disse kan lages direkte i munnen, men blir en slags mellomløsning og de vil bli en del rimeligere enn fasetter fremstilt keramisk materiale eller porselen.

Alle våre fasetter vil bli grovdesignet før behandlingen settes i gang. I denne prosessen kan du være med å bestemme formen og utseende på dine egne tenner. Vi har selvsagt mange alternativer og vi designer tennene dine digitalt, via Digitalt Smiledesign. Dette gir oss muligheten til å la deg prøve tennene dine før du bestemmer deg. Dette skaper forutsigbarhet og vil gjøre det lettere for deg å delta i prosessen.