Mikroabrasjon / fjerning av flekker

Mikroabrasjon kan være et godt behandlingsalternativ dersom man plages av skjemmende flekker på tennene sine. Det kan være flere årsaker til at man har flekker på tennene. De vanligste årsakene til flekker på tenner er at emaljen er av redusert kvalitet eller de kan skyldes tidligere hull (karies). Flekkene indikerer at emaljen i dette området er mindre mineralisert, hvilket betyr at den er svakere enn emalje med normalt utseende. Hos enkelte kan flekkene ha vært der siden tannen brøt frem, og det kan da være sykdom i de første leveårene som har satt sine spor i tennenes hardvev (emaljen). Disse flekkene blir oftest mer markante dersom tennene tørkes ut, som for eksempel etter et tannlegebesøk.

Kort informasjon

Redusert emaljekvalitet kan gi alt fra hvite og lite synlige flekker til gulaktige eller brune og mer distinkte flekker. I enkelte tilfeller der emaljen er av svært lav kvalitet, kan flekkene både ha et brunaktig utseende og det kan være fysisk mangel på tannsubstans. Enkelte kan få hvite flekker på tennene etter mangelfull tannpuss. I disse tilfellene blir plakk og bakterier liggende på tannen over tid, noe som gir hulldannelse. Det ytterste emaljelaget vil ta kunne ta opp misfarge, og dette er misfarging man ikke får fjernet ved en vanlig rens eller airflow.

Andre vil kunne få hvite flekker etter endt reguleringsbehandling. De hvite flekkene befinner seg da oftest i områder på tannen der tannbørsten ikke har kommet godt nok til rundt reguleringsklossene. Dette er som regel opp mot tannkjøttet rett over der reguleringsklossen satt pålimt.

Flekkene kan fjernes dersom man er plaget av disse rent utseendemessig. Ved hjelp av mikroabrasjon, kan man da fjerne deler av den emaljen som er preget av redusert kvalitet. Dette er en lite invasiv behandlingsform der man fjerner så lite tannsubstans og emalje som mulig. Mer invasive tiltak vil kunne være skallfasetter eller kroner.

Vi kombinerer ofte mikroabrasjon med bleking.

Behandlingstid

Avhenger av antall tenner som er påvirket.

Pris

Se prisliste

Avhenger av tidsbruk. Kostnadsoverslag gis på forhånd

Omfang

Ukomplisert

1. Kartlegging av flekker

Vi kartlegger først hva slags type flekker det er snakk om. Hvite flekker er enklere å fjerne enn brune og sitter ofte mer overfladisk i emaljen. Brune flekker der det mangler substans er sjeldent godt egnet for mikroabrasjon.

2. Før behandlingen

Bedøvelse under denne prosedyren kan være nødvendig. Misfargingen er sitter relativt overfladisk i emaljen, men kan for enkelte gi ising. Vi benytter oss i tillegg av kofferdam under mikroabrasjonsprosedyren. Vi benytter oss av kofferdam for å holde de aktive stoffene unna tannkjøttet.

3. Mikroabrasjon

Mikroabrasjon handler om å fjerne den emaljen som gir flekkene. Dette gjøres med en grov poleringspasta blandet med saltsyre. Det gnis på tannen til man oppnår ønsket resultat. Det gjentas maksimalt inntil 10 ganger per flekk.

4. Etter behandling

Tenne som er behandlet, blir penslet med en høykonsentrert fluorlakk for å minimere ising og sensitivitet i etterkant av prosedyren.

5. Bleking

Etter mikroabrasjonsbehandling, kan det være nødvendig med bleking.

5. Etterkontroll

Det er vanlig med en etterkontroll 2 uker etter endt behandling.

Det kan forekomme ising i etterkant av prosedyren. Dette er ikke farlig, men man vil kjenne mindre ising dersom man skyller med 0,2 % fluorskyll i perioden.

Det å utføre mikroabrasjon er kun av estetiske hensyn. Mikroabrasjon vil ikke styrke tannen.

Dersom man har følsomme tenner og er rett for å kjenne ubehag, er bedøvelse å anbefale.

Vi setter på deg vernebriller og bruker en duk som heter kofferdam. Kofferdamduken brukes for å beskytte tannkjøtt og munnhule under selve prosedyren.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME