Tannkjøttsykdommer

En tannkjøttbetennelse kan være ubehagelig, og det er mange som opplever at tannkjøttet kan bli litt hovent fra tid til annen. En tannkjøttbetennelse som kun påvirker tannkjøttet kalles en gingivitt. En tannkjøttbetennelse som også går utover tennenes støtteapparat (benfeste) og som vil kunne gi tannløsning, kalles periodontitt, og er langt mer alvorlig enn en tannkjøttbetennelse.

Kort informasjon

Tannkjøttsykdommer er en felles betegnelse for sykdommer som kan ramme tannkjøttet vårt. Det som kan være skummelt med tannkjøttbetennelser, og da særlig periodontitt, er at sykdommen kan komme snikende. Man trenger ikke nødvendigvis å ha smerter i tannkjøttet før tennene plutselig oppleves løse. Løse tenner er et tegn på en langtkommen periodontitt.

Behandlingstid

Avhenger av alvorlighetsgrad

Pris

Se prisliste

*Pris kan varier i forhold til alvorlighetsgrad

Omfang

Normalt

Behandling

Behandlingen av periodontitt avhenger av alvorlighetsgrad og hvor lenge periodontittdiagnosen har stått ubehandlet. Dersom det foreligger en mild grad, er behandling og resultatet forutsigbart. Dersom det foreligger en middels til alvorlig grad, er det en noe lengre vei til mål for å få kontroll på sykdomsutviklingen. Uavhengig av grad er egenopplæring og egeninnsatsen det aller viktigste for å behandle sykdommen.

Mild grad

Opplæring i egenhygiene

Innebærer opplæring i godt tannstell. Børsteteknikk, systematisk tannpuss og mellomromsrenhold med mellomromsbørster.

Dyprens og fjerning av tannsten

Her fjernes tannsten som har lagt seg under tannkjøttet og som irriterer tannkjøttet. Dersom man opplever at tannkjøttlommene reduseres av denne behandlingen, anses den som vellykket og utviklingen av sykdommen vil stanse.

Middels til alvorlig grad

Dype tannkjøttlommer

Dersom tannkjøttlommene er svært dype, vil man som regel ikke komme i mål med kun dyprens. For å redusere tannkjøttlommene, må man da gjøre en kirurgisk korreksjon. Dype lommer er vanskelig for deg som pasient å holde rene, men også for tannlege og tannpleier å rense godt. Ved hjelp av et kirurgisk inngrep kan man forkorte lommene og gjøre det enklere for deg som pasient å holde det rent i tannkjøttet.

Kirurgisk inngrep

Dersom lommene ikke reduseres etter dyprens og god egenhygiene, bør man redusere lommene ved hjelp av et kirurgisk inngrep. Inngrepet gjøres eks. i de områdende der lommene er mer enn 6 mm dype.

Tannkjøttlommer som er dypere enn 6 mm kan reduseres med dyprens, men ofte må man ty til et kirurgisk inngrep for å få disse redusert.

Enkelte som bytter tannlege, opplever at man ikke har hørt noe om periodontitt før og at den nye tannlegen poengterer at man har tannkjøttsykdom. Det kan være flere årsaker til dette, men ofte er det da snakk om en mild form for periodontitt som enkelt lar seg behandle med noen enkle grep.

Det som kan være litt skummelt med periodontitt, er at den ofte kommer snikende og oppleves asymptomatisk (at man ikke kjenner noe). På den måten kan periodontitten bli stående over lengre tid uten at man selv kjenner noe. En langtkommen periodontitt er vanskeligere å behandle enn en periodontitt i startfasen. Man vil ofte oppleve smerter idet man beveger seg i munnen av tannkjøttlommene, da det er her betennelsen er aktiv.

I starten bør man gå jevnlig for å få kontrollert tannkjøttet. En jevnlig oppfølging skaper forutsigbarhet og lar oss tilse at sykdommen ikke kommer ut av kontroll. Det er vanlig å gå 4 ganger årlig dersom man har periodontitt, men dette avhenger også av alvorlighetsgrad og antall dype tannkjøttlommer.

Noen pasienter har en jevn spredning av dype tannkjøttlommer der alle tennene i hele munnen blir angrepet, og vi kaller det da generell periodontitt.

Noen pasienter opplever at kun har noen få tenner blir angrepet av periodontitt, og vi snakker om en lokal periodontitt.

Dyprens handler om å rense under tannkjøttet. Da fjernes tannsten, bakteriebelegg og betennelsesvev som ligger under tannkjøttet. Dette kan ofte være smertefullt, særlig hvis tannkjøttlommene er dype. Vi anbefaler da bedøvelse for å unngå smerter i forbindelse med dyprens.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Ekstra informasjon

Det kan være flere grunnet til at man utvikler en tannkjøttsykdom. Den vanligste årsaken til en tannkjøttbetennelse er at bakteriebelegg (plakk) blir liggende på tennene over en lengre periode (mer enn 24 timer), noe som gjør at immunforsvaret vårt mobiliseres og skaper en betennelse for å forsøke å bli kvitt bakteriene. Da bakteriene per definisjon er på utsiden av kroppen, altså festet på tennene, er denne betennelsen i utgangspunktet lite hensiktsmessig da kroppen ikke klarer å kvitte seg med bakteriene. Tannkjøttet blir hovent, rødt, smertefullt og lettblødende. En tannkjøttbetennelse (gingivitt) kan ubehandlet gå over til å bli en større betennelse som påvirker større deler enn kun tannkjøttet, og vi snakker da om en periodontitt. Periodontitt er en tilstand det er meget viktig å få behandlet. Det krever egeninnsats og jevnlig oppfølging hos tannlege/tannpleier.

Periodontitt kan ramme alle tennene (generell periodontitt) eller den kan ramme enkelttenner (lokal periodontitt).

Et sunt og friskt tannkjøtt ligger stramt og tett inntil tennene, og dersom vi måler tannkjøttlommene rundt en tann i et tannkjøtt som er friskt, vil dette være 2 mm. Et sykt og betent tannkjøtt, blir derimot hovent og «pløsete». I slike tilfeller blir tannkjøttlommene dypere (over 2 mm) og mer åpne. Dette fører til at mer plakk og bakterier samler seg i tannkjøttlommene, og det vil over tid kunne føre til at det hoper seg opp med tannstenen under tannkjøttet. Tannstenen vil irritere tannkjøttet ytterligere og føre til at tannkjøttlommene kan bli svært dype (over 6 mm). Over tid vil dette gjøre at lommene blir dypere og dypere, og tannkjøtt og støttevev trekker seg nedover tannens rot, før tannen til slutt blir løs og tapes.

Behandlingen av periodontitt handler i grove trekk om å snu denne trenden, slik at tannstenen fjernes og tannkjøttlommene reduseres igjen. For å lykkes med denne behandlingen er det helt essensielt at du som pasient forstår viktigheten av egeninnsatsen, altså måten du rengjør tennene dine på. Behandlingen på klinikken går ut på dyprens der man fjerner tannsten under tannkjøttet og reduserer eventuelle tannkjøttlommer ved hjelp av kirurgiske inngrep.

Grunnet til at man kan utvikle periodontitt:

 • Røyking. Røyking er uten tvil den vanligste årsaken til at folk utvikler periodontitt.
 • Arvelig årsak (gener og overaktivt immunforsvar)
 • Underliggende sykdom (diabetes, systemisk sykdom og andre autoimmune sykdommer)
 • Mangelfullt renhold og tannkjøttbetennelse over tid.
 • Stress

Symptomer/funn ved periodontitt

 • Rødt tannkjøtt og hovent tannkjøtt
 • Lettblødende tannkjøtt
 • Mye tannstein
 • Dårlig ånde
 • Murrende følelse i tannkjøttet
 • Tannkjøtt som trekker seg tilbake
 • Lange tenner pga. lite gjenværende feste rundt tennene

Tannkjøttsykdommer

 • Tannkjøttbetennelse/gingivitt: Reversibel prosess der man ved tilstrekkelig renhold vil oppleve at betennelsen gir seg etter 7-10 dager med tilstrekkelig renhold.
 • Tannløsningssykdom/periodontitt: Betennelse som påvirker tannkjøttet og tannens støttevev. Det støttevevet som allerede har blitt ødelagt av betennelsen før behandling igangsettes, vil man aldri få tilbake. Man kan imidlertid unngå at betennelsen brer seg ytterligere rundt tennene og blir mer alvorlig. Behandling hos tannlege essensielt for å kartlegge alvorlighetsgrad.
 • Svangerskapsgingivitt: Tannkjøttbetennelse under graviditet. Dette skyldes hormonelle endringer underveis i graviditeten og lar seg normalt stoppe ved tilstrekkelig renhold.
 • Peri-implantitt: Betennelse og festetap rundt implantater. Likner periodontitt, og er da samme type betennelse, men da ikke rundt en rundt en tann, men et implantat.