Tannkrone

En tannkrone er en løsning der man setter en kunstig kappe rundt tannen din. For å skape plass til tannkronen, må man tilpasse tannen slik at man kan sette kronen på som en hette rundt den tilslipte tannen. I enkelte tilfeller har tannen så store fyllinger eller hull, at en krone er eneste alternativ for å bevare tannen. Tannkronen er laget av ulike materialer og lages av en tanntekniker.

Kort informasjon

De tennene som blir anbefalt kroner, er ofte tenner som har fått hard medfart. Dette innebærer tenner som det har vært boret mye i fra tidligere (store og mange fyllinger i én og samme tann), traumer (fall på sykkel, ulykker osv.) eller som har fått hard medfart av bakterier i form av dype hull. Dette innebærer at vi anser kroner som en form for «endestasjonsbehandling». Det vil si; det finnes ingen annen behandling etter kronebehandling dersom man først har valgt å få en krone. I ca. 15 av 100 tilfeller der vi sliper til krone, ender med at vi må rotfylle etter kronebehandling.

Behandlingstid

Avhenger av antall tenner som skal ha laminater. Vanligvis 2-3 besøk.

Pris

Totalpris avhenger av antall kroner. Kostnadsoverslag gis på forhånd.

Se prisliste

Omfang

Normalt

1. Kartlegging av ditt behov

Først kartlegger vi behovet ditt for behandling. Vi gjennomgår alltid behandlingsplanen med deg før behandlingsoppstart slik at du skal forstå de ulike leddene i behandlingen.

2. Behandlingsplan

Er det en tann eller flere tenner som trenger krone? Dersom det er flere tenner med store fyllinger, kan det være like greit å legge en helhetlig plan.

Besøk 1

Etter at planen er lagt, kommer man for å slipe til tannen. Vi begynner selvsagt med bedøvelse.

1. Bedøvelse

Vi velger sammen den bedøvelsen som passer best for prosedyren som skal utføres og for deg. Dersom du er engstelig for sprøyter, anbefaler vi bedøvelseskrem og tryllestavbedøvelse. Dersom tannen som skal ha krone allerede er rotfylt, trenger du kun litt bedøvelse rundt tannen. Dersom tannen er levende og ikke rotfylt, anbefaler vi bedøvelse.

2. Avtrykk av tannen til midlertidig krone

Vi tar så et lite avstøp av den tannen som skal ha krone. Dette gjør vi for å ha en form av tannen din, slik at vi kan støpe en midlertidig krone som du kan gå med frem til den permanente er ferdig.

3. Tilsliping

Etter at vi har gitt bedøvelsen god tid til å virke, begynner vi med å fjerne gamle fyllinger og slipe ned tannen. I de fleste tilfeller fjerner vi alle fyllinger, for så å bygge opp tannen igjen i kompositt/plast. Dette gjør vi for å vite at fundamentet under kronen er godt. Etter oppbygging, sliper vi til tannen. Det å slipe til en krone innebærer at vi må fjerne ca 1 mm rundt hele tannen samt 1,5 mm av tyggeflaten.

4. Avtrykk

Etter at all slipingen er gjort, og tilpasningen er fin, gjør vi oss klar til avtrykk. Dette kan gjøre digitalt med en intraoral scanner eller med vanlig avtrykksmasse (avstøp). Kvaliteten vil bli den samme.

5. Påliming av midlertidig krone

Vi lager så en midlertidig krone med avstøpet vi tok innledningsvis. Vi limer på med midlertidig lim.

Besøk 2

Etter 1-2 uker har vi den permanente kronen klar til deg. Om det er nødvendig med bedøvelse eller ei, avhenger litt av tannen. Dersom tannen er rotfylt, er det sjelden nødvendig med bedøvelse på pålimingsdagen. Dersom tannen har vært sensitiv og du har kjent ising, anbefaler vi litt bedøvelse

1. Sjekk av kronens tilpasning

Vi prøver så kronen på plass. Vi ser at den passer i bittet ditt, og at du er fornøyd med formen og fargen. Dersom du er fornøyd og tannlegen er fornøyd med passformen, går vi videre til den permanente pålimingen.

2. Påliming av kronen

Vi bruker et sterkt og permanent lim når kronen skal limes på plass. Vi fjerner overskudd av lim til slutt.

3. Til slutt

Litt avhengig av hva slags lim som brukes, kan det hende at du må avvente spising de neste timene. Vi bruker ulike typer lim der noen herder av seg selv i løpet av 2-3 timer og andre herdes direkte i munnen med lys. Vi informerer deg alltid om dette før du er ferdig med behandling?

Det kan forekomme ising i etterkant av prosedyren. Det kan være flere årsaker til dette. Som regel vil dette gå over i kort tid etter at den permanente kronen er limt på plass. Den midlertidige kronen vil ha noe dårligere tilpasning enn den permanente kronen, og det vil da kunne ise noe i tannen i mellomtiden. Du vil kunne kjenne mindre ising dersom man skyller med 0,2 % fluorskyll i perioden.

Materialvalg avhenger av flere faktorer. Det kan avhenge av hvilke tenner som skal ha krone og hvor vi er i munnen. Vi gjennomgår alltid dette på forhånd, og det er viktig å kjenne til forskjellene.

Dette er dessverre en misoppfatning hos flere pasienter. Da et kronebesøk krever mer tid i tannlegestolen og opptil 2 besøk, samt utlegg til tanntekniker, øker kostnaden. Men i bunn og grunn gir det ingen økt inntjening for tannlegen.

Holdbarheten til en krone, avhenger av flere faktorer. Dersom man tar godt vare på kronene sine, det vil si at man steller godt med egne tenner (tanntråd hver dag og tannpuss 2 ganger daglig), kan kroner vare i 10-20 år. Enkelte ganger enda lengre

Om man må vente med å spise etter påliming av en krone avhenger av hva slags lim som er brukt. Dersom tannlegen bruker lysherdende lim, er tannen klar til bruk etter at du forlater tannlegekontoret. Dersom det blir brukt andre typer lim, kan det hende du må vente i 2-3 timer før du bruker tannen.

Bedøvelse er alltid å anbefale dersom man skal slipe til krone. Dersom tannen er rotfylt, kan det være tilstrekkelig med bedøvelse i tannkjøttet.

Det vil den første tiden etter påliming av en krone kunne være litt ømt og ubehagelig. Som tidligere nevnt, vil 15 av 100 tenner kunne trenge rotfylling. Det vil da kunne bli vondt i tannen etter at kronen er satt på plass.
Da 15 av 100 gir 15 % sjanse, anser vi sannsynligheten som liten for at nettopp din tann skal ende med å måtte rotfylles. Dersom vi ser at tannen har svært dype fyllinger eller et nytt dypt hull, og vi ser at det kan være risiko for nerveproblemer i tannen i etterkant, kan vi anbefale deg å rotfylle tannen før vi sliper til kronen.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Ekstra informasjon

Hvilket materiale?

Man kan lage kroner av flere ulike materialer. De aller vanligste materialvalgene er:

  • Fullkeramiske kroner (frest i et keramisk materiale)
  • En kombinasjon av metall og porselen
  • Rene porselenkroner (mer estetisk)
  • Rent metallkroner og gullkroner

Hvilket material man velger, avhenger av hvilken tann som skal ha krone.

Fullkeramiske kroner er en godt allround-valg. De er fine å se på, gir god estetikk og kan lages slik at de tåler å bli brukt i jekselområdene. Det finnes flere uliker typer innenfor denne kategorien.

Kroner med metall og porselen (MK-kroner) består av en indre kappe med metall (ofte en legering av krom og kobolt) som kles med porselen for å gi den et bedre utseende. Disse kronene kan være fine å bruke i jekselområder der renholdet er viktig. Metallkanten kan gi et blålig skjær i tannkjøttet, så vi unngår å bruke disse kronene på tenner som er synlig når du smiler. Metallkeram-kroner har lang fartstid og tåler stor belastning.

Rene porselenkroner tåler mindre enn de ovennevnte kronealternativene, og brukes kun i estetiske soner, dvs. tenner som synes når du smiler.

Rene metallkroner brukes mindre og mindre. Disse kronene brukes i hovedsak på jeksler da de gir et mindre estetisk resultat. Man kan lage disse kronene i rent gull eller i andre legeringer. De tåler da mye og er enkle å rengjøre, men metallets farge og utseende vil gjøre at de egner seg dårlig til bruk annet enn på jeksler. De nye fullkeramiske kronene har på mange måter erstattet de gamle metallkronene. Gullkroner lages fortsatt noe, men de stive gullprisene har gjort at disse kronene blir svært kostbare.

Tannkrone passer til:

En tannkrone kan være er en god behandling dersom man har:

  • Mange og store fyllinger i jeksler
  • Mange og store fyllinger i fortenner
  • Rotfylte tenner med stort substanstap etter store hull/fyllinger
  • Slitte tenner uten emalje

De tennene som blir anbefalt kroner, er ofte tenner som har fått hard medfart. Dette innebærer tenner som det har vært boret mye i fra tidligere (store og mange fyllinger i én og samme tann), traumer (fall på sykkel, ulykker osv.) eller som har fått hard medfart av bakterier i form av dype hull. Dette innebærer at vi anser kroner som en form for «endestasjonsbehandling». Det vil si; det finnes ingen annen behandling etter kronebehandling dersom man først har valgt å få en krone. I ca. 15 av 100 tilfeller der vi sliper til krone, ender med at vi må rotfylle etter kronebehandling. Dette er nettopp fordi tannen er svært svekket i utgangspunktet, noe som kan ha medført en svekket nerve. I enkelte tilfeller er kronebehandlingen det som vipper det i negativ retning hva gjelder en irritert nerve. I ettertid av kronebehandlingen vil da tannen kunne bli øm eller smertefull. I slike tilfeller trenger tannen rotfylling.

Vi prøver å unngå å lage kroner. Det å lage en krone er ofte siste utvei, og vi har nå fått mer moderne behandlingsalternativer som erstatter behandling med tannkrone. Ved å velge mer substansbesparende teknikker, kan vi oppnå en restaurering med samme kvalitet som en krone, men med mindre sjanse for å få komplikasjoner med nerven.