Rotspissamputasjoner

En rotspissamputasjon er en behandling som utføres dersom en rotfylling ikke har vært vellykket. En rotfylling er ikke alltid vellykket. Det de fleste ikke er klar over, er at rotfyllinger ofte utføres for å hindre en infeksjon eller fjerne en allerede tilstedeværende infeksjon.

Kort informasjon

Dersom tannen har stått infisert over tid og om dette har gitt en rotspissbetennelse, gjør dette at det er mindre sannsynlig at rotfyllingen er vellykket. I ca. 90 % av tilfellene der det har foreligget en rotspissbetennelse, vil en rotfylling gi et vellykket resultat. Et vellykket resultat vil si at rotspissbetennelsen blir borte, og at kroppen fjerner betennelsen og skaper nytt ben rundt roten. I 1 av 10 tenner der dette ikke skjer, må det ofte utføres en rotspissamputasjon.

Behandlingstid

Avhenger av om behandlingen er komplisert eller ikke.

Pris

Se prisliste

*Pris kan variere. Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Omfang

Komplisert

Behandlingen

En rotspissamputasjon vil si at man ved hjelp av et kirurgisk inngrep fjerner den resterende rotspissbetennelsen. Man fjerner da en liten del av roten (1-2 mm) og fjerner betennelsen i kjeven. I disse tilfellene hjelper man da kroppen med å fjerne de resterende bakteriene som ligger igjen i kjeven.

Rotfylling eller rotspissamputasjon

Dersom rotfyllingen er av mangelfull kvalitet, det vil si at rotfyllingen er for kort (helst skal en rotfylling ligger 0,5 mm fra rotspissen) eller der man har renset ut rotkanalene mangelfullt, kan det være aktuelt å rotfylle tannen på nytt i stedet for en rotspissamputasjon (revisjon av rotfylling)

Prognosen på en rotspissamputasjon er ofte god. Dette avhenger av tannens og rotfyllingens tilstand.

En rotspissamputasjon er et kirurgisk inngrep som handler om å fjerne infeksjon, så smerter i etterkant er å forvente.

En tann som er rotfylt er ofte en tann som er svak. Det kan være aktuelt å fjerne tannen å sette et implantat eller lage en bro i stedet for å gjøre en rotspissamputasjon.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Årsaker til at man må utføres rotspissamputasjoner

  • En rotfylt tann som har stått over tid, men der rotspissbetennelsen ikke har blitt borte og der man ser at rotfyllingen er av god kvalitet, men betennelsen allikevel ikke har blitt borte
  • En rotfylt tann som er symptomatisk. Det vil si med symptomer på betennelse.
  • En rotfylt tann med stift der rotspissbetennelsen ikke har blitt bra. Det å fjerne en stift som sitter i en tann, kan ofte være svært ødeleggende for tannen, og man velger da en rotspissamputasjon.
  • Tilfeller der man mistenker bakterier som ikke bare har ligget inne i tannen, men også ute i kjevebenet. I disse tilfellene må man hjelpe kroppen med å fjerne bakteriene kirurgisk.
  • Tilfeller der man mistenker en kjevecyste/rotcyste som ikke blir borte.