Henvisning til en av våre spesialister

Henvisninger kan sendes via e-post, per post eller per telefon.Dersom det foreligger grunnlag for stønad og da ved sjeldne medisinske tilstander (SMT) eller dersom pasienten har krav på annen stønadsberettiget behandling, bes dokumentasjon på dette medsendes om nødvendig. Med dokumentasjon menes journaltekst, røntgenbilder, kliniske fotos, legeerklæringer, gipsmodeller eller eventuelle NAV-vedtak.Vi har spesialister innen følgende felter: 

  • Spesialist i oral kirurgi og oral medisin
  • Spesialist i kjeve -og ansiktsradiologi
  • Spesialist i oral protetikk og bittfunksjon

resepsjon@fjorddental.no

Vi kontakter pasienten og setter opp time direkte. Det settes stor pris på at personalia er oppdatert, da dette letter vår kontakt med pasienten betraktelig.

22 46 57 23

Henvisning kan gjøres per telefon. Dersom henvisning skjer via telefon og det settes opp time direkte, kan henvisning ettersendes per post, per mail eller sendes med pasienten.

Henvisninger sendes til:

Fjord DentalValkyriegaten 50366 Oslo

Vi kontakter pasienten og setter opp time direkte. Det settes stor pris på at personalia er oppdatert, da dette letter vår kontakt med pasienten betraktelig.


Røntgenbilder

Dersom det allerede er tatt OPG eller CBCT, bør dette oversendes i kvalitetssikkert format, og da enten per minnepenn, CD eller per mail.

Personvern og GDPR

Vi oppfordrer alle som henviser til oss i Fjord Dental om å være nøye med personvern. Derfor ber vi om at alle henvisninger med sensitive personopplysninger sendes via Helsenett.