Delkroner og keramiske erstatninger

Hvis en tann er skadet, enten fordi den har fått ett eller flere hull i seg, eller den har en stor fylling fra tidligere som er ødelagt eller må skiftes, kan en delkrone eller en keramisk erstatning være et godt alternativ.

Kort informasjon

For å reparere en tann som har fått et hull, må man fjerne det tannvevet som er blitt angrepet av bakterier. Det syke tannvevet fjernes som regel ved hjelp av et bor. Etter at man har fjernet den syke delen av tannen, må man erstatte den delen av tannen som da er borte pga. bakterieskadene. Dette gjør man for å gi tannen tilbake sin naturlige form ved å bruke et kunstig materiale. Hvilket materiale som passer best, avhenger av hvor stor skade bakteriene har gjort. Dersom skadene er mer omfattende, kan man reparere dette ved hjelp av en delkrone eller keramisk erstatning.

Behandlingstid

2 besøk. 1. besøk tar ca. 60 minutter og 2. besøk tar ca. 30 minutter

Omfang

Normalt

1. Kartlegging og planlegging

Først kartlegger vi hvor stor skaden er på den gjeldende tannen. Dersom skaden er omfattende, anbefaler vi en delkrone eller keramisk erstatning.

2. Bedøvelse

I de aller fleste tilfeller anbefaler vi bedøvelse. Dette er for å gi deg en så behagelig opplevelse som overhodet mulig. Dersom det er ett hull, bedøver vi den aktuelle tannen det gjelder slik at du verken skal kjenne ising eller smerter underveis i behandlingen. Dersom det er flere hull, bedøver vi flere tenner av gangen.

3. Avstøp til midlertidig erstatning

Vi tar så et avstøp av den aktuelle tannen som skal behandles. Dette avstøpet skal vi senere bruke til å fremstille en midlertidig løsning som skal beskytte tannen frem til den permanente erstatningen er ferdig laget hos tanntekniker.

4. Fjerning av sykt tannvev

Etter at vi har forsikret oss om at du er tilstrekkelig bedøvet, begynner vi å fjerne det syke tannvevet. Vi renser bort bakterier og ødelagt tannvev slik at tannen skal bli frisk. I de aller fleste tilfeller, bygger vi tannen noe opp med plast for å forsterke den. I slike tilfeller, setter vi på en gummiduk før oppbyggingen begynner.

5. Påsetting av kofferdam

Vi setter så på en gummiduk vi kaller for kofferdam. Kofferdammen settes rundt tennene som skal fylles for å full kontroll på fuktighet, samt for å holde spytt unna. Duken oppleves komfortabelt for de aller fleste, og man slipper å føle at tannlegen er «inne i munnen din».

6. Oppbygging

Vi begynner så oppbygging og forsterkingen av den aktuelle tannen. Det først vi gjør er å bruke en rens som rengjør tannen etter sliping og boring. Etter det legger vi på et lim og bygger opp tannen noe for å forsterke den før. Tannen er nå klar for avtrykk (digitalt eller konvensjonelt avstøp).

7. Avtrykk: Digital scanning eller vanlig avstøp

Den keramiske løsningen blir laget av en tanntekniker. Vi kan da enten da en digital scanning av tannen, eller vi kan ta et vanlig avstøp med avtrykksmasse. Det vanligste er å ta en digital scanning da dette er mer behagelig for deg som pasient, og begge løsninger gir samme resultat.

8. Tilpassing av midlertidig løsning

Etter at avtrykket er tatt, setter vi på en midlertidig løsning som skal fungere til den permanente erstatningen er ferdig. Det tar ca. 1-2 uker før erstatningen er ferdig hos tanntekniker. Vi limer på en midlertidig løsning med et midlertidig lim. I mellomtiden er det greit å være litt forsiktig med bruken av tannen (unngå tyggegummi, karameller osv.)

Jo mer av tannen som er boret bort eller spist opp av bakterier, desto svakere er tannen. De svakeste tennene er de som har hatt store hull og som en følge av dette er rotfylt. Disse tennene er utsatt for sprekkdannelser langs røttene, såkalte vertikale rotfrakturer, nettopp fordi de er svært uthulet og svekket. Av den grunn er det viktig å ta vare på så mye av tannens vev som overhodet mulig. Keramiske løsninger er en god måte å unngå fulle kroner på. Fulle kroner øker sannsynligheten for at tenner må rotfylles.

En sjelden gang kan ising forekomme etter at det er lagt en fylling. Det kan være flere årsaker til dette, men isingen går i de aller fleste tilfeller over.

Det å slipe fulle kroner, er en god behandling dersom det ikke finnes noen andre alternativer. Mange tannleger sliper dessverre til kroner for tidlig. Det vil si at det finnes andre alternativer som er bedre for den aktuelle tannen. 15 av 100 tenner må rotfylles etter at de har fått påsatt en krone. Dersom man velger en keramisk løsning i stedet, minker risikoen for dette.

En tann som er rotfylt er en svært svekket tann. En tann med krone er en tann som er hardt behandlet og som følgelig er svekket. Dersom man kan unngå begge disse behandlingene, er dette det beste for langtidsoverlevelsen til tannen. Har man ingen andre alternativer, derimot, er dette siste utvei for å ta vare på tannen.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Ekstra informasjon

En keramisk erstatning er et sterkere materiale enn en plastfylling. Det keramiske materialet er laget av en frest blokk med lithiumdisilikat (e.max) som er et meget robust og sterkt materiale. I motsetning til fyllingsmaterialene som må legges lagvis, blir det keramiske materialet frest ut på forhånd og kommer i ett stykke, noe som styrker det betraktelig og gjør det mer holdbart. En keramisk erstatning er ofte et bedre alternativ enn en full krone. Grunnen til dette, er at man må gjøre en enda større inngripen i tannens vev ved å slipe til en full krone kontra en keramisk erstatning. Ved å velge en keramisk løsning, får man en robust og varig restaurering samtidig som man beholder så mye av tannens substans som mulig.

Vi skiller mellom følgende delkroner og keramiske erstatninger:

  • Inlays (de minste erstatningene): Legges i tannen som en fylling.
  • Onlays (middels stor erstatning): Legges i tannen som en fylling, men dekker noe av tyggeknutene.
  • Overlays (større erstatning): Legges i tannen som en fylling og dekker alle tyggeknutene.

Tenner som passer for delkroner/keramiske erstatninger:

Generelt kan man si det at en tanns styrke avhenger av gjenværende tannsubstans. Dersom en tann har et stort hull eller en stor fylling fra tidligere, kan det være at mye frisk tann enten må bores bort eller allerede er boret bort. Det er i slik tilfeller keramiske erstatninger gir det mest forutsigbare langtidsresultatet. Keramiske erstatninger og delkroner passer for:

  • Tenner med store fyllinger
  • Tenner med store hull
  • Slitte tenner med store syreskader eller slitasjeskader
  • Tenner med hull i opptil flere flater, gjerne 2-3 flater.
  • Tenner der tidligere plastfyllinger har feilet