Gebiss og løse proteser

Det å mangle én eller flere tenner kan påvirke både talefunksjonen, tyggefunksjonen og ikke minst kan det påvirke smilet vårt. Det å mangle tenner oppleves for noen ubehagelig, og vil kunne påvirke livskvaliteten negativt. Det å mangle tenner gjør at noen pasienter dessverre slutter helt å smile. Å mangle tenner kan påvirke evnen til å spise, snakke, smile og tygge maten såpass mye at det i medisinsk sammenheng vil kunne regnes som medisinsk invaliditet på opptil 20 %.

Kort informasjon

Gebiss eller proteser brukes som erstatning for en eller flere tapte tenner. En protese vil kunne være en helprotese (der alle tenner erstattes) eller en delprotese (som erstatter noen tapte tenner). Proteser kan lages i ulike materialer, moderne proteser vil kunne utformes slik at de likner på dine egne tenner. Proteser er løse og må tas inn og ut av munnen på daglig basis.
En protese kan være et godt alternativ for noen. For andre pasienter, som har hatt faste tenner hele livet, vil derimot en protese være en stor og uvant overgang da disse tennene er løse. En protese vil i de fleste tilfeller være bedre enn å mangle tenner, men førstevalget vil i de fleste tilfeller være faste tenner. Faste tenner vil si implantatbehandling eller brobehandling dersom dette er behandlingsalternativer som lar seg utføre.

Behandlingstid

Opptil flere besøk. Avhenger av om behandlingen er komplisert eller ikke. Midlertidige proteser krever færre besøk.

Pris

Se prisliste

*Pris kan variere. Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Omfang

Komplisert

Besøk 1

1. Kartlegging

Vi kartlegger først behovet ditt. Har du ønske om faste tenner eller er du vant med løse proteser? Det er viktig å være klar over hva man går til før man bestemmer seg for behandling. Naturlig nok er økonomi ofte en medvirkende faktor til hva slags behandling man velger. Dersom du ønsker faste tenner og skal gjennom implantatbehandling, kan det være aktuelt med en midlertidig protese. Behandlingsgangen for en midlertidig protese er ofte mye kortere enn for en permanent protese.

2. Full undersøkelse

Vi bestemmer oss så for hvilke tenner som skal beholdes og hvilke som skal fjernes. Dersom alle tenner skal fjernes, blir valget en helprotese. Dersom vi bestemmer oss for å ta vare på tenner og disse sitter godt fast og er friske, går vi for en delprotese.

3. Avtrykk av gommer og tenner

Uavhengig av om man skal ha en delprotese eller en helprotese trenger vi et avtrykk av tenner og kjevekam. Dette gjør vi både i over- og underkjeven. Vi registrerer også bittet ditt.

Besøk 2

1. Trekking av tenner som skal fjernes

Man fjerner så de tenner som skal fjernes. Dersom man ønsker tenner å tygge med i mellomtiden, bør man gå veien om en midlertidig protese. Denne er da fremstilt ferdig til den dagen vi trekker tenner, slik at du slipper å gå uten tenner

2. Utlevering av midlertidig protese

Som nevnt over, bør man gå veien om en midlertidig protese etter trekking. Det er fordi det skjer store endringer med kjeven og bløtvev etter trekking av tenner. Dersom protesen skal sitte så godt som overhodet mulig, bør man lage en midlertidig protese man benytter til kjeven har grodd fullstendig. Dette kan ta fra 4-8 uker.

Besøk 3

1. Nytt avtrykk

Etter at kjeven har grodd fullstendig etter trekkingen av tenner, tar vi et nytt avstøp som gir en korrekt gjengivelse av kjeven som protesen skal sitte på. Dette avtrykket sender vi videre til tanntekniker som begynner å lage protesen.

Besøk 4

1. Registrering av bitt

Vi benytter ofte den midlertidige protesen som mal på hvordan bittet skal bli. Det er vanskeligere å skape et nytt bitt dersom det er flere tenner som mangler, og dersom man skal lage helprotese i over- og undermunnen, må man skape et helt nytt bitt. Derfor må vi gjøre nødvendige registreringer for å få dette korrekt.

2. Vi bestemmer tannfarge og tennenes utseende

Vi må også bestemme oss for hva slags farge vi skal ha på tennene og hvordan utseende de skal ha. Dersom det er flere tenner igjen, og vi skal lage en delprotese, er det ofte disse tennene vi etterlikner og som er utgangspunktet for hvordan de andre tennene blir seende ut.

Besøk 5

1. Prøveoppstilling

Dersom du som pasient eller behandlende tannlege er usikker tennenes utseende, farge eller bitt, er det lurt å ta en prøveoppstilling som gir oss en indikasjon på dette. Da prøver vi tenner på plass i protesen før protesen settes i produksjon. På denne måten har du mulighet til å prøve ditt nye smil og eventuelt gjøre endringer dersom det er ting du ikke er fornøyd med. Vi gjør så de endringer du ønsker.

Besøk 6

1. Utlevering av protese

Dagen har kommet der protesen skal leveres ut. Dersom vi har fulgt alle stegene under tidligere besøk, er det sjelden noen store overraskelser på utleveringsdagen.

2. Oppfølging og kontroll

Nye proteser er som nye sko. Det tar tid til å bli vant med dem, og de kan gi gnagsår. Vi ønsker at alle våre pasienter skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å se deg til kontroll dersom tannlegen mener dette er nødvendig, eller dersom du føler behov for oppfølging. Det er vanlig å sette opp kontroll 1 uke etter utlevering av protesen. Dersom du opplever kraftig gnag, tar du kontakt før.

Dersom det er mange tenner som mangler, eller dersom man skal lage hele proteser, må man ofte skape et helt nytt bitt. Det er mer utfordrende å lage nye bitt der mange tenner mangler. Vi må ofte da gå veien om prøveoppstilling for å se at vi har truffet på bittet. Dersom protesen lages og bittet er feil, kan vi ikke endre dette i ettertid.

Nye proteser er litt som å ha nye sko. Det tar tid til å bli vant med dem, og de kan gi gnagsår. Dersom du opplever gnag etter at du får protesen, er det fint å komme til kontroll for å se om dette er noe som bør justeres. Noen ganger går ubehaget over i løpet av en uke dersom gnagsåret er lite.

Gommer uten tenner vil med tiden endre seg. Det vil si; dersom en tann er borte, begynner straks kroppen å bryte ned kjevebenet som tannen stod plassert i. Over tid uten tenner vil gommene bli flatere og endre utseende. Dette kan på sikt gjøre at proteser sitter dårligere. I de tilfellene der man er fornøyd med protesens utseende, tennenes utseende og tennes farge, kan man gjøre det vi kaller for en foring. Da tar man et avtøp i protesen som indikerer hvor mye kjeven har endret seg. Den delen av gommen og kjevekammen som har blitt brutt ned, erstattes med et plastmateriale. Protesen vil da sitte bedre da den er bedre tilpasset til gommen igjen.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Ulike typer proteser

Det finnes ulike typer proteser. Noen er midlertidige, mens andre anses som permanente.

Delproteser: En delprotese erstatter en eller flere tenner. Den kan brukes i en eller begge kjever (både i over- og underkjeven), og vil da kunne festes på resterende tenner. Protesen festes til resterende tenner med små klammere og opplegg (bøyler) som holder protesen på plass og som gjør den stabil ved bruk. Den kan lages i metall og akryl eller i rent akryl (plastmateriale). Akrylen vil gi protesen en naturlig farge og utseende. Tennene vil se naturlige ut. Protesen må tas ut om kvelden for rengjøring, og bør ikke brukes når man sover.

Midlertidige proteser: I noen tilfeller, kan det være fint med midlertidige proteser. Disse protesene kan for eksempel brukes i de tilfeller der man venter på permanente, faste tenner (ved implantatbehandling). Slike proteser kaller vi valplastproteser og de fungerer svært godt for å erstatte tenner midlertidig. Disse protesene sitter ofte godt da de støtter seg på gjenværende tenner, og de ser naturlige ut. Valplastproteser er glimrende midlertidige tenner dersom man føler man må ha noe å smile med hvis man er ute med venner eller i et middagsselskap for eksempel.

Helproteser: En helprotese erstatter alle tenner, deler av kjeven og tannkjøtt. Den kan brukes i en eller begge kjever (både i over- og underkjeven), og vil da kun ha feste til gommene (bløtvevet). Hvor godt en helprotese sitter, avhenger av om den skal brukes i overkjeven eller underkjeven. I overkjeven vil protesen som regel dekke ganen, noe som gir en god støtte og som gjør at protesen sitter godt. I underkjeven avhenger festet mer av gjenværende kjevekam. Dersom man har gått lenge uten tenner, vil mye av kjevekammen være borte. Det vil da være lite som holder protesen på plass. Helproteser lages som regel i rent akryl (plastmateriale), men det finnes andre alternativer også. Akrylen vil gi protesen en naturlig farge og utseende. Tennene vil se naturlige ut. Protesen må tas ut om kvelden for rengjøring, og bør ikke brukes når man sover.