Kirurgisk fjerning av kjevecyster

Definisjonen på en kjevecyste er et hulrom i kjeven som er fylt med væske. Det aller fleste cyster vokser sakte, men vil etterhvert som de vokser og fylles med væske, hule ut området de befinner seg i. Det at cysten vokser kan føre til at tenner i nærheten av en cyste, flytter på seg, forskyves eller skades. Behandlingen av en cyste vil være kirurgisk fjerning, eller å tømme cysten gradvis for væske over tid (cystostomi).

Kort informasjon

Kjevecyster er ofte vanskelig å oppdage da de gir lite symptomer fordi de vokser sakte, og de oppdages oftest tilfeldig i røntgenundersøkelser ifm. undersøkelse hos tannlege. Cystene kan bli så store at de huler ut hele kjeven, noe som igjen kan gi store skader på tenner. Dersom cystene blir så store at de huler ut hele kjeven, kan de gi spontane kjevebrudd fordi knokkelen i seg selv er uthulet. Et spontant brudd kan gi andre smerter og infeksjon.

Behandlingstid

Avhenger av om behandlingen er komplisert eller ikke.

Omfang

Komplisert

Ulike typer cyster

Det finnes flere ulike typer cyster i kjevene, og det forekommer relativt ofte. De aller fleste cyster oppstår som følge av en infeksjon. En tannrotcyste (radikulærcyste) kan oppstå i forbindelse med en tannrotbetennelse (det vil si at bakterier bruker roten som transportvei), og at det blir en infeksjon på rotspissen som trigger cystedannelsen. Andre typer cyster er follikulærcyster som kan oppstå i bløtvev rundt en visdomstann. Dette forekommer ofte med visdomstenner som er ikke har kommet helt frem, og der det foreligger betennelse i bløtvevet over tid.

Behandling

Behandlingen av kjevecyster er å fjerne cystene kirurgisk. Man snakker da om en fullstendig fjerning (cystektomi) eller en gradvis fjerning (cystostomi). I enkelte tilfeller der cysten for eksempel utgår fra en tannrotbetennelse, kan behandlingen være å rotfylle tannen først, før man fjerner cysten kirurgisk i etterkant. Dersom cysten ligger rundt bløtvevet til en ikke-frembrudt visdomstann, fjerner man visdomstannen og cysten samtidig.

Prognosen etter behandling av kjevecyster er normalt god for de fleste cystetyper. Oppblomstring av cysten på ny (recidiv) kan forekomme, men er sjeldent.

Dette er en en sjelden cystetype som oftest forekommer i alderen 10-30 år, men ses i alle aldere. Dersom man får påvist en KOT, er det viktig med regelmessig oppfølging hos tannlege/oralkirurg da disse cystene har stor fare for å komme tilbake (forskning viser at recidiv forekommer i 3 – 62 % etter kirurgisk fjerning). KOT er ofte assosiert med tilstanden Gorlin-Goltz-syndrom.

Dette avhenger av hvor stor cysten er. Dersom cysten er liten, kan den ofte fjernes i sin helhet. Dersom den er stor, kan det hende at man må avvente fullstendig fjerning, men tømme cysten over tid, før man fjerner hele cysten til slutt.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME