Fjerning av visdomstenner

Det å få visdomstenner er for mange forbundet med problemer, usikkerhet og ubehag. Visdomstenner, som normalt er den siste jekselen man får, bryter vanligvis frem i slutten av tenårene eller tidlig i tyveårene.

Kort informasjon

Det er stor variasjon i antall visdomstenner man kan få. Noen får alle 4, mens andre kun får 1. Noen er så heldige at de ikke får noen i det hele tatt. Det er svært sjeldent å få mer enn 4, men det forekommer. Enkelte kan være så heldige at de får alle visdomstennene helt uten problemer. Andre opplever på den annen side at de må fjerne alle visdomstennene, og her er det stor variasjon fra person til person. Om tennene må fjernes eller ikke avhenger av symptomer, plassforhold i munnen, hvordan visdomstennene kommer opp og tilgjengelig visdomstannen er for renhold.

Dersom visdomstennene har tilstrekkelig med plass, vil de kunne tilhøre 4 ekstra tyggejeksler. Dersom man har for liten plass, derimot, vil det kunne føre til at visdomstennene blir liggende delvis frembrutt. For de som har visdomstenner som blir liggende delvis frembrutt, vil det kunne gi hevelse, smerter og vond lukt i munnen da tannkjøttet og slimhinnen blir liggende over store deler av tannen. I noen sjeldne tilfeller kan visdomstenner være årsaken til større infeksjoner som vil kunne trenge antibiotikabehandling.

Behandlingstid

Fra 30 minutter til 60 minutter

Omfang

Normalt

Beroligende før behandling?

Det å fjerne visdomstenner er noe man gjør svært sjeldent. Noen synes at et kirurgisk inngrep i munnhulen kan virke skremmende, noe vi har full forståelse for i Fjord Dental. Dersom du gruer deg veldig, kan det være fornuftig å vurdere en beroligende tablett før operasjon

Gjennomføring

Dersom du skal fjerne visdomstann, er du mest sannsynlig henvist fra din allmenntannlege til oss. Eller du er pasient hos Fjord Dental. Du kommer da til en spesialist innen oral kirurgi og oral medisin for å fjerne visdomstannen din.

1. Gjennomgang av inngrepet

Først må vi forsikre oss om at du har fått tilstrekkelig informasjon om inngrepet og hva det innebærer.

2. Klargjøring før bedøvelse

Først kartlegger vi om du er redd for sprøytestikk eller ikke. Er du en av de som synes bedøvelse går fint, så går vi videre til selve prosedyren. For deg som har tannlegeskrekk, skreddersyr vi et tilpasset opplegg.

3. Bedøvelsen

Dersom du er klar for bedøvelse, så bruker vi lokal bedøvelse for å fjerne visdomstenner.

4. Sjekk av bedøvelsen

Vi sjekker så at bedøvelsen fungerer godt før vi går videre til selve trekkingen.

5. Kirurgisk, steril oppdekning

Siden det å fjerne visdomstenner ofte krever et kirurgisk inngrep, bruker vi kirurgisk oppdekning for å jobbe så sterilt som mulig. Det vil si at vi ikke ønsker uvedkommende bakterier til stede under operasjonen.

6. Trekking av tannen

Visdomstenner i underkjeven må som regel opereres ut. Dette er som sagt ofte et kirurgisk inngrep som innebærer at tannen må deles opp i flere biter.

7. Når tannen er ute

Man må som regel sy etter fjerningen av en visdomstann. Dette er normalt, uproblematisk og smertefritt.

8. Oppfølging og kontroll

Vi ønsker at alle våre pasienter skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å se deg til kontroll ca. 1 uke etter fjerning av visdomstenner.

Smerter etter tanntrekking kan forekomme. Dette er helt normalt og smertestillende i form av Ibuprofen og Paracetamol vil som oftes gi god demping av smertene. Smertene vil være på topp etter 3 dager.

Hevelse kan forekomme etter tanntrekking. Normalt er det ikke nødvendig med antibiotikakur, men for å unngå de største hevelsene etter operasjoner, kan det være fint med en ispose for å kjøle ned området slik at betennelsen og hevelsen blir så liten som mulig.

Forekommer pga. hevelse rundt kjeveledd og kan forekomme i ca. 1 ukes tid etter trekkingen/operasjonen.

Redusert allmenntilstand og feber forekommer også. I slike tilfeller kan det være fint å få en konsultasjon hos tannlege for en vurdering.

Blåmerker er vanligst hos personer som går på blodfortynnende, men man kan få blåmerker etter operasjon også uten å gå på medikamenter. Dette er som regel ufarlig og vil gå over med tiden.

Etter som såret etter tanntrekking er noe komplisert (både bløtvev og benvev) kan det blø etter tanntrekking. Det er viktig å få stoppet dette. Normalt fungerer det fint med at du biter sammen på en kompress i 15 til 20 minutter. Bytt kompressen dersom det blør mye for å oppnå god kompresjon. Gjenta prosessen til det stopper. Dersom man går på blodfortynnende eller har former for blødersykdom, trenger man hjelp fra tannlege/kirurg for å få stoppet dette.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

De vanligste årsakene til at visdomstenner må fjernes:

 • Åpenbar plassmangel
 • Hull i visdomstennene
 • Visdomstennene ligger delvis frembrutt og som har gitt gjentatte episoder med betennelse og smerter
 • Visdomstennene ligger delvis frembrutt og gir fare for fremtidige episoder med betennelse og smerter.
 • Visdomstenner som kommer frem helt feil og som utgjør en fare for å skade andre tenner

Det er forskjell på visdomstenner i overkjeven kontra underkjeven:
Det å fjerne visdomstenner i underkjeven er normalt sett noe mer komplisert enn å fjerne i overkjeven. I underkjeven ligger tennene oftere delvis frembrutt og må som regel opereres ut. Kjevebenet i underkjeven er også hardere enn i overkjeven, noe som gjør at tennene sitter bedre og dermed ofte opereres ut. I overkjeven er det oftere enklere tilgang og et «mykere» ben enn i underkjeven, og er av den grunn ofte enklere å fjerne.

Retningslinjer for fjerning av visdomstenner:

I Fjord forholder vi oss til gjeldende nasjonale retningslinjer hva gjelder fjerning av visdomstenner, og her er de nasjonale retningslinjene klare:

 • Visdomstenner som ikke har kommunikasjon til munnhulen, skal heller ikke fjernes. Disse tennene ligger dekket med kjeveben, og bakteriene i munnen har da heller ingen tilgang til tannen. Det vil da heller ikke være snakk om infeksjonsrisiko, og vi observerer tannen inntil videre.
 • Delvis frembrudte tenner som har kommunikasjon til munnhulen fjernes fortrinnsvis når pasienter er mellom 18 og 25 (30) år. Det trenger da ikke være snakk om smerter eller ubehag fra området, men tannen bør da fjernes på det grunnlag at det er stor risiko for at dette inntreffer i fremtiden. Vi fjerner da tannen på forebyggende grunnlag.
 • Dersom man er over 30 år, og man ikke har smerter eller ubehag fra visdomstennene og disse ikke har hull i seg, observeres disse visdomstennene.
 • Dersom man er over 30 år, og har smerter eller ubehag fra visdomstennene bør disse fjernes.
 • Dersom man er over 30 år, og har hull i en visdomstann som ikke har brutt helt frem, bør disse fjernes. Dersom tannen har brutt frem, og den har et hull i seg, kan hullet repareres med en fylling.

Faktorer som styrker at man bør fjerne en visdomstann:

 • At fullstendig frembrudd av tannen anses som lite tannsynlig ut fra tannens posisjon, (dvs. måten tannen bryter frem på) og pasientens alder.
 • Pasienten planlegger et lengre reisefravær med redusert tilgang til helsetjenester.
 • Pasienten har redusert infeksjonsforsvar som følge av sykdom eller medisinsk behandling