Innsetting av implantater

Det å miste tenner er aldri en god følelse. Det kan for enkelte oppleves svært dramatisk, og det påvirker dagliglivet vårt, enten det påvirker bittfunksjonen vår, virker skjemmende for smilet vårt eller gir oss en dårlig selvfølelse.

Kort informasjon

Det kan være flere årsaker til at tenner går tapt. Tannimplantater kan imidlertid være en god måte å erstatte en tapt tann på, og det kan være er et godt alternativ for deg som mangler 1 eller flere tenner. Et tannimplantat er en behandlingsform der man bruker en eller flere titanskruer for å erstatte tenner som ikke lar seg redde. Ved å benytte seg av moderne teknologi, velprøvde implantatsystemer og et langsiktig forskningsgrunnlag kan man nå erstatte tapte tannrøtter med implantater for å gjenskape tapt funksjon, og det med forutsigbare resultater.

Behandlingstid

5 besøk inkludert konsultasjonen. Avhenger av om behandlingen er komplisert eller ikke og om man må utføre 1-stegs eller 2-stegs kirurgi. En komplisert implantatbehandling kan ta lengre tid pga. bittforholdene.

Pris

Se prisliste

*Pris kan variere. Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Omfang

Komplisert

Besøk 1

1. Kartlegging og behandlingsplanlegging

Vi kartlegger først behovet ditt. Er det én tann som mangler, eller er det flere? Er det generelle eller lokale forhold som påvirker? Vi gjør de nødvendige kliniske undersøkelser og tar nødvendige røntgenopptak. Det er vanlig å ta 3D-røntgen for optimal behandlingsplanlegging.

2. Fjerne tann?

Dersom det står en tann der som ikke er fjernet, men som er tapt, må denne fjernes. I de tilfellene der det er betennelse rundt den tannen som skal fjernes, må man vente 4-8 uker før implantatet opereres inn. I andre tilfeller kan implantatet settes direkte samme dag som tannen fjernes.

3. Trenger du midlertidig tann?

Dersom du ønsker en tann som erstatning, fikser vi selvsagt dette før vi fjerner tannen din.

Besøk 2

1. 1 eller 2-stegs kirurgi?

Vi skiller mellom 1-stegs og 2-stegs kirurgi. Noen ganger settes implantatet slik at det er synlig i munnen (1-stegs) og andre ganger syr man slimhinnen tett over implantatet og dekker det etter operasjon (2-stegs). 2-stegs kirurgi vil kreve ett ekstra besøk og en liten ekstra operasjon.

2. Lokal bedøvelse

Vi bedøver det området der implantatet skal settes og området rundt. Det er kun snakk om lokal bedøvelse.

3. Koble på en tilhelingsskrue

Vi syr alt sammen dersom det er nødvendig og setter så på en liten tilhelingsskrue på toppen av implantatskruen. Nå er impantatet synlig i munnen, men har fortsatt ingen krone.

Behandling videre – toppkonstruksjon

Etter 2. operasjon er man klar for å ta avstøp til en toppkonstruksjon som kan skrus på toppen. Dette gjøres enten hos den tannlegen som henviste deg eller hos en spesialist hos oss i Fjord Dental.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Hvem kan få implantater?

De aller fleste kan få implantater, men det er flere forhold som må vurderes dersom det er aktuelt med implantatbehandling. Vi skiller ofte mellom lokale og generelle forhold:

Generelle forhold:
Her tenkes generelle forhold som kan påvirke om man kan få implantater eller ikke.

 • Den generelle helse. Alder er ingen begrensing dersom man er i god form. Det er viktig at man er i god nok form til å gjennomføre det kirurgiske inngrepet, samt ta vare på implantatet etter behandling.
 • Medikamenter: Medikamenter som påvirker ben/skjelettdannelse kan påvirke om man kan få implantater eller ikke. Dersom man får høye doser av disse medikamentene, ønsker man i hovedsak ikke å sette implantater.
 • Røyking: Vi anbefaler alle pasienter som røyker å slutte før implantatbehandling. Dersom man ikke klarer å slutte, anbefaler vi i det minste å forsøke og minimere røykingen til mindre enn 5 sigaretter daglig.
 • Tannkjøttsykdom/periodontitt: Dersom man har tannkjøttsydom og dette er årsaken til at tenner har gått tapt, bør denne kartlegges før implantatbehandling.

Lokale forhold:

 • Kvalitet på beinvevet: Implantatet skal settes i ben i kjevekammen og er avhengig av god benkvalitet for å sitte stabilt.
 • Mengde ben: Man er avhengig av en viss mengde ben for å få et implantat som sitter godt og som tåler belastningen fra en toppkonstruksjon. Dette gjelder både i høyde og bredde.

Hvorfor erstatte tenner

Det kan være flere grunner til å erstatte en tann som har gått tapt. Dersom man mangler tenner kan dette føre til at:

Bittet ditt vil endre seg:
Nabotenner, som nå har fått bedre plass, vil kunne bevege seg. De vil kunne tippe inn i området der den tapte tannen stod (tannluke). Tannen i motstående kjeve vil også kunne flytte på seg. Denne tannen vil med tiden komme lenger ut da den søker en tann å tygge mot. På den måten vil bittet endre seg, og det vil kunne bli vanskeligere å behandle med tiden.
Smil og utseende endrer seg:
Dersom man mister en tann som er synlig når man smiler, vil dette gjøre at smilet endrer seg. Dersom man mister flere tenner på samme sted, vil dette kunne gjøre at man ikke lenger har tenner til å støtte opp kinn og lepper. Dette vil kunne føre til at man blir «innsunken» og vil kunne gjøre at man ser eldre ut.

Talen endrer seg:
Dersom det er snakk om flere tenner som mangler, vil dette kunne påvirke tale. Dersom man trekker en tann, vil tungen automatisk få mer plass å boltre seg på. Dette kan være uvant for noen, og det kan av den grunn påvirke måten man prater på.
Matrester og belegg fester seg:
I noen tilfeller vil det kunne feste seg mat og belegg på nabotennenene til en tannluke. Det er ofte vanskeligere å få bort med vanlig tannbørste, og kan skape både hull og gi tannkjøttsykdom (periodontitt).

Ekstra informasjon

Normalt består en tann av en krone -og rotdel. Roten sitter godt fast i kjevebenet, men kronen er synlig i munnen. Dersom en tann går tapt, er implantatets jobb å erstatte roten. Man setter da en kunstig titanskrue ned i kjeven, og vi kaller denne skruen for en fixtur. Fixturen vil med tiden feste seg og bli en del av kroppen din. Tannimplantater er laget av titan, noe kroppen vår, og særlig bencellene liker svært godt. Dette gjør at bencellene lager nytt ben inn mot implantatet slik at det fester seg. Det at implantatet fester seg til kroppen på denne måten, kaller vi osseointegrasjon. Osseointegrasjon er avgjørende for at implantatet kan belastes og senere kan brukes som feste.

Etter at implantatet er klart til belastning, kan man feste en toppkonstruksjon på toppen av titanskruen. Vi kaller dette en suprakonstruksjon. Suprakonstruksjonen kan enten være en bro eller en enkel krone, avhengig av hvor mange tenner som skal erstattes.

Implantater kan som sagt erstatte en eller flere tenner. I noen tilfeller kan de erstatte alle tennene i munnen, og da både i overkjeven og underkjeven. Implantater kan også brukes som fester til løse proteser, noe som gjør at protesen sitter bedre og som gjør protesen vesentlig mer komfortabel

Bro eller implantat?

Dersom man mangler tenner, kan det være flere måter å erstatte disse på. Noen ganger anser man en bro som førstevalg, andre ganger er førstevalget et implantat. Begge behandlingene anses å ha svært god prognose dersom man utfører behandlingen på korrekt indikasjon.

Det kan være flere grunnet til at man velger et implantat fremfor en bro:

 1. Helt fiske nabotenner: Dersom nabotennene, altså potensielle pilartenner, er helt urørte og intakte, ønsker vi helst ikke å benytte oss av disse tennene i en bro. Det at tennene er urørte vil si at de verken har fyllinger eller hull fra før. Det å slipe til en tann, svekker tannen betraktelig. Man fjerner mye tannsubstans og svekker tannen. I tillegg står man i fare for å rotfylle tannen senere, noe som kan svekke tannen ytterligere. Så dersom en tann aldri er berørt av et bor, ønsker vi å unngå dette så langt det lar seg gjøre.
 2. Svake nabotenner: Dersom nabotennene er svake, er de lite egnet som støtte i en bro. De kan være svake fordi de har lite gjenværende benfeste (pga. tannkjøttsykdom) eller de kan være svake for de de er rotfylte og/eller har lite gjenværende tannsubstans. En potensiell bro skal erstatte en tapt tann, noe som gir økte krefter på potensielle pilartenner. Derfor må disse være godt egnet.

Det kan også være grunnet til at man velger en bro fremfor et implantat:

 1. Sterke nabotenner som allerede har fyllinger eller er boret i: Dersom nabotennene som skal benyttes som pilartenner har godt benfeste og allerede har blitt boret i eller har hull, kan disse tennene være egnet som brofeste. Dersom det mangler 1 tann, er en 3-ledds bro en forutsigbar behandling med god prognose.
 2. Du har gått uten tann lenge: Dersom det er mange år siden tannen ble trukket, og du har funnet ut at tidspunktet nå er modent for å erstatte den, kan det være lite kjeveben igjen der tannen i utgangspunktet stod. Ben er ferskvare, og dersom tenner blir trukket, bryter kroppen raskt ned kjeveben. Dersom man har gått lenge uten tann, har kroppen allerede brutt ned store deler av det kjevebenet man skal sette implantatet i. Implantater trenger godt med benstøtte for å gi et godt resultsat.
 3. Anatomiske forhold: En sjelden gang kan det være anatomiske forhold som gjør det vanskelig å sette implantater. Da kan en bro være et godt alternativ.

I overkjeven kan det være snakk om en dyptliggende bihule. Dersom man har en dyptliggende bihule, kan dette skape utfordringer for hvor implantatet kan settes. Man ønsker ikke å sette implantatet slik at det gir kommunikasjon med bihulen, men dersom dette er tilfellet, kan man gjøre et såkalt sinuslift/bihuleløft. Ved bruk av 3D-røntgen (CBCT) og digital behandlingsplanlegging er det mulig å heve bihulen under operasjonen slik at implantatet allikevel kan settes.

I underkjeven kan det være snakk om en nerve. Denne nerven kan man se på OPG-røntgen (panoramarøntgen) og den ligger i en benet kanal inne i kjeven. Dersom denne er i nærheten av området man skal sette implantatet, kan dette skape utfordringer. Moderne 3D-røntgen (CBCT) har imidlertid gjort det enklere å lokalisere hvor nerven ligger i forhold til der man ønsker å sette implantatet, og med god digital behandlingsplanlegging er dette mindre relevant.