Rotfylling

En rotfylling er en behandling som hindrer infeksjon og betennelse i kjeven. I enkelte tilfeller kan en rotfylling være eneste måten å redde tannen din. Vi rotfyller tenner enten fordi bakterier allerede har kommet seg inn i tannens nervekammer, eller vi rotfyller fordi de allerede har brukt tannen som transportvei ned i kjeven. De vanligste årsakene til at man må rotfylle en tann er enten på grunn av et dypt hull eller fordi nerven er skadet gjennom gjentatte behandlinger på samme tann. I noen tilfeller må man rotfylle tenner der nerven har dødd, helt uten at man har merket det.

Kort informasjon

En tann består av en krone (den delen av tannen som er synlig i munnen med det blotte øyet) og rot. Enkelte tenner, som for eksempel jeksler, kan ha opptil flere røtter (3 røtter på jeksler i overkjeven), mens fortenner kun har én rot. Kronen består igjen av 3 typer vev, der emaljen ligger ytterst og omslutter hele tannen. På innsiden av emaljen, finner vi tannbenet (dentin). Emaljen er et meget robust vev som holder bakteriene ute og som er det hardeste stoffet kroppen vår klarer å produsere. Tannbenet, derimot, er ikke fullt så tett og robust som emaljen, og bakterier i tannbenet, kan gi irritasjon i tannens nervekammer (pulpa). På innsiden av tannbenet, finner vi tannens nerve- og blodforsyningssystem. Nervekammeret sitter sentralt i tannen og er normalt beskyttet av både tannben og emalje. Nerve- og blodforsyningen i nervekammeret er viktig under tannens utvikling (idet tannen blir laget), men også i den daglige reguleringen av vår tyggefunksjon.

Behandlingstid

Avhenger av hvilken tann som skal rotfylles. Varierer mellom 1-2 besøk der et besøk tar fra 45 minutter til 60 minutter.

Pris

Se prisliste

*Pris kan variere. Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Omfang

Normalt

1. Kartlegging av symptomer og årsak

Vi begynner med å kartlegge årsak til smertene, ubehaget eller hevelsen. Som regel er dette en diagnostikk som leder oss til en tann, men andre ganger kan det være mer diffust.

2. Bedøvelse

Det er alltid fornuftig å velge bedøvelse under rotfyllinger. Dette skaper forutsigbarhet, og hindrer at du kjenner smerte under selve prosedyren. En sjelden gang er nerven svært betent, og man må da sette mer bedøvelse enn normalt for å få tilstrekkelig effekt.
Les mer om dette her

3. Isolasjon av aktuell tann

Under rotfyllinger ønsker vi ikke å introdusere tannens nervekammer for nye bakterier. Vi setter av den grunn på en kofferdam. Dette er en gummiduk som isolerer tannen og gjør at man kan jobbe aseptisk (tilnærmet sterilt).

4. Lokalisasjon av nerven

Vi begynner så å lokalisere nervekammeret. Nervekammeret ligger normalt sentralt i tannen og deler seg nedover i roten i flere nervekanaler. Det finnes opptil flere nervekanaler i en tann. Dette avhenger av hvilken tann som trenger rotfylling. Dersom det er snakk om en jeksel, kan det være opptil 4-5 nervekanaler. Fortenner, derimot, har normalt 1 nervekanal.

5. Bestemme lengden på roten og rotkanalen(e)

Dersom det er flere rotkanaler, må man finne lengden på disse. Disse varierer mellom ulike tenner og lengden på røttene. Alle rotkanaler i en tann må renses ut for at tannen skal bli frisk.

6. Utrensing av rotkanalen(e)

Etter at man har funnet lengden, renses rotkanalen. Vi bruker diverse bakteriedrepende væsker for å rengjøre rotkanalen(e) godt. Til slutt gjør vi rotkanalen helt tørr.

7. Rotfylling

Selve tannen fyller vi med naturgummi (guttaperka) og et lim. Vi tetter igjen alle rotkanalene.

8. Toppfylling

Etter som vi har boret ut et hull sentralt i tannen for å lokalisere nervekammeret, må dette fylles igjen. Se bildet. Vi fyller normalt dette med det vi kaller en toppfylling (plastfyllingsmateriale).

Man kan oppleve smerter i etterkant av en rotfylling. Dette er ofte dersom det oppstår hevelse i etterkant av inngrepet. Hevelsen vil skape trykk, og det er denne trykkøkningen som vil gi smerter. Man kan ofte døyve disse smertene med smertestillende i form av Paracet eller Ibux, og da gjerne i kombinasjon. Det kan også bli aktuelt med sterke smertestillende. Vi setter uansett pris på at du tar kontakt med oss først dersom du opplever smerter i etterkant.

Hevelse kan også oppstå etter en rotfylling. Hevelsen skyldes da at tannen har vært full av bakterier, og under utrensingen av tannen, kan disse bli skjøvet ut av tannen og ut i kjevebenet. Kroppen vår liker dette dårlig, og vil forhindre at infeksjonen sprer seg, og vil da skape en kraftig betennelse. Denne betennelsen er årsaken til hevelsen. Dersom hevelsen er kraftig, og man føler seg dårlig, kan det være aktuelt med antibiotika. Vi setter uansett pris på at du tar kontakt med oss først dersom du opplever smerter i etterkant.

En sjelden gang går man smerter i selve tannen etter rotfylling. Dette er ikke farlig, og vil normalt gå over av seg selv. Tannen vil kunne føles løs, og vil kunne være vond å tygge på, men dette går normalt over innen kort tid.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME

Når må jeg rotfylle?

Det kan være flere grunner til at man må rotfylle en tann. Årsakssammenhengen varierer, men en rotfylling må utføres enten fordi nerven i tannen er døende eller fordi den allerede er død. Som regel er det symptomer eller smerter involvert, men det er ikke alltid. Ulike årsaker til at en tann må rotfylles er:

 1. Dypt hull med bakterier inne i nervekammeret. Uten symptomer.
 2. Dypt hull med bakterier inne i nervekammeret med symptomer.
 3. Tannerven er død, og bakteriene har kommet seg ned i kjeven. Kan typisk gjelde tenner med gamle kroner.
 4. Traume (fall på sykkel, elsparkesykkel, idrettsskade etc.)
 5. Smerter etter en dyp fylling. Skyldes da en skadet nerve.
 6. Smerter eller ubehag etter påsetting av krone. Skyldes da en skadet nerve.
 7. Stor slitasje der slitasjen går hele veien inn til nerven.
 8. Dype syreskader der syreskaden går hele veien inn til nerven.
 9. Tanngnissing
 10. En sjelden gang etter regulering.

Symptomer fra en tann som må rotfylles

 1. Murrende følelse eller verking
 2. Smerte og tannverk
 3. Overfølsomhet for kulde
 4. Overfølsomhet for varme
 5. Kraftig tyggeømhet
 6. Hevelse i munn eller ansikt
 7. Bevegelig tann

Ekstra informasjon

Bakterier på avveie i nervekammeret, kan skape betennelse. Denne betennelsen vil kunne bli kraftig, og siden tannens nervekammer er omgitt av et hardt vev (emalje og tannben) vil denne betennelsen kunne skape et voldsomt trykk inne i tannen. Dette trykket vil kunne forplante seg og skape en kraftig smerte (tannverk). De som har hatt tannverk, glemmer det sjeldent. Smertene forårsaket av dette, er ofte svært kraftige og smertefulle.

Dersom tannen blir syk som følge av et dypt hull, kan bakteriene i hullet kommet seg inn i tannens nervekammer (pulpa). Kroppen vil da forsøke å rydde opp ved sende forsterkninger i form av immunforsvar og immunceller. Immunceller sendes til tannen for å drepe bakteriene. Etter hvert som det blir flere og flere bakterier og immunceller i tannens nervekammer, vil trykket øke og smertene vil kunne melde seg. Du vil da kunne få en tannverk. En typisk tannverk varer i alt fra 3 dager til 1 uke. Tannverken vil så gå over. Dette skyldes at kroppen har flyttet ut av tannen, og tannens nerve er nå død. Krigen mellom kroppens immunforsvar og bakteriene har nå flyttet seg til roten og rotspissen. Det vil da kunne bli en betennelse som har gått fra å være inne i tannen, til å bli på utsiden av tannen og i kjevebenet.