Monika Caban

Som spesialist har Monika en 5-årig tannlegeutdanning i bunn i tillegg til en 3-årig spesialistutdanning innen protetikk og bittfunksjon. Det vil si at Monika kun jobber med henviste pasienter, og jobber med estetisk og rehabiliterende
tannbehandling. Som protetiker restaurerer hun orale funksjoner ved hjelp av faste og avtakbare proteser. God behandlingsplanlegging, restaurering ved hjelp implantater, diagnostikk rundt temporomandibulær dysfunksjon og rehabilitering av okklusjon med proteser, kroner og broer hører med i protetikken. Min ekspertise er å hjelpe pasienter med å få tilbake den gode tyggeevnen – og det fine smil.

Monika var ferdig utdannet tannlege i 2004 og var ferdig spesialist i oral protetikk ved Universitetet i Oslo i 2019. Monika har bred erfaring fra det private og det offentlige, og har tidligere jobbet i Folktandvården i Västra Götalandregion fra 2005-2009, ved Haugar Tannklinikk (DOT) fra 2009-2016 og ved Odontia Kaldnes i Tønsberg fra 2019 til dagens dato. Monika har nå blitt en del av Fjord Dental og tar i mot henviste pasienter fra tannleger i Oslo-området.

Ønsker du å bestille time?

Ønsker du å bestille time?

BESTILL TIME